Fakultní škola Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity

telefon: 517 541 811, e-mail: sekretariat@zshornikova.cz, ID datové schránky: hr9mbx4, IČO 48512575
IZO 048512575, RED IZO 600107957,  bank. účet 4010044670/6800, zřizovatel Statutární město Brno, městská část Brno-Líšeň


 

Školní informační
systém

 ZŠ Horníkova 1  MŠ Horníkova 1  MŠ Poláčkova 13 

Aktuality | O nás | Úřední deska | Dokumenty a formuláře | Organizace ŠR | Celoškolní projekty | Jídelníček ŠK | Interní aplikace

Naše cesta do Bradavic aneb hodina ve 2.A jinak

Před nedávnem obdrželi žáci 2. A dopis o tom, že v Bradavicích s nimi v letošním roce počítají. K tomu byla přiložena jednosměrná jízdenka na Bradavický expres. 29.1. -  den, kdy se mělo vyjet, bylo ve třídě hotové pozdvižení. Jedni testovali hůlky, druzí poslali sovu pro náhradní jízdenku a Martínek měl připravené i peníze na vlak.

A vyjelo se. Proběhli jsme na nástupiště 9 a 3/4 a už nás čekala paní ředitelka. Po usazení do lavic kouzelný klobouk zanotoval svou píseň a nastalo zařazení do kolejí, do Mrzimoru, Havraspáru, Zmijozelu a Nebelvíru. A pak se vyučovalo. Žáci dostali pracovní list, na kterém se učili kouzlit a i počítat v bradavické měně. Na závěr dostali záložku se znakem své koleje a příslib paní ředitelky, že zase můžeme někdy přijít.

Chtěla bych poděkovat za sebe i za děti z 2. A paní ředitelce Aktak McAvolepo (Mgr. Kateřině Opělové) a paní zástupkyni Akcul McAvokcatp (Lucii Ptáčkové) z Bradavické školy (4.B) za jejich přijetí a hodinu plnou nezapomenutelných zážitků.

 

 

Mgr. Ivana Bartoňová


Aktualizace 30.01.2019, © ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1, p. o.