Fakultní škola Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity

telefon: 517 541 811, e-mail: sekretariat@zshornikova.cz, ID datové schránky: hr9mbx4, IČO 48512575
IZO 048512575, RED IZO 600107957,  bank. účet 4010044670/6800, zřizovatel Statutární město Brno, městská část Brno-Líšeň


 

Školní informační
systém

 ZŠ Horníkova 1  MŠ Horníkova 1  MŠ Poláčkova 13 

Aktuality | O nás | Úřední deska | Organizace ŠR | Celoškolní projekty | Jídelníček ŠK | Interní aplikace

Aktuality

SOUČASNÉ | 10/18 | 9/18 | 6-8/18


Verze pro smartphon nebo tablet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DŮLEŽITÁ OZNÁMENÍ

Upřesnění činnosti zájmových kroužků
6. 11. 2018 | zástupkyně ředitele
  • Kroužek Mladý zdravotník: Vzhledem k tomu, že asistentka Nikol Klimešová ukončila pracovní poměr, kroužek nebude otevřen. Pokud se nám podaří zajistit kvalifikovaného vedoucího, budeme o obnovení nabídky včas informovat.

  • Kroužky keramiky (vedoucí Mgr. Marie Petrová): V souvislosti se zahájením rekonstrukce budovy školy je činnost kroužků do odvolání pozastavena. Po ukončení oprav ve 4. podlaží (předpokládáme na jaře 2019), budou zaplacené kurzy dokončeny.

Děkujeme za pochopení.

Zahájení rekonstrukce budovy školy
28. 10. 2018 | ředitel školy

Ve středu 31. 10. 2018 proběhne předání staveniště firmám, které budovu školy budou v průběhu dalších 17 měsíců rekonstruovat. V následujících dnech bude budova školy oplocena a budou zahájeny práce ve 4. podlaží. Hlavní vchod zůstane pro žáky a zaměstnance školy zachován, pracovníci stavebních firem budou používat boční schodiště. Školní dvůr (parkoviště mezi budovou školy a školní kuchyní) bude vyhrazen stavebním firmám.

Žádáme žáky, zaměstnance i návštěvníky školy o zvýšenou opatrnost při pohybu v okolí školy a zejména o respektování zákazu vstupu na staveniště.

NEJBLIŽŠÍ AKCE Z KALENDÁŘE ŠKOLNÍHO ROKU

AKTUALITY ZE ŽIVOTA ŠKOLY

Svatý Martin na bílém koni ve 2. třídách
20. 11. 2018 | Benešová, Maršíková, Bartoňová

Ve středu 14. 11. 2018 byl ve druhých třídách projektový den, zaměřený na svátek Svatého Martina. Děti ráno přišly do školy v bílém oblečení a po velké přestávce jsme šli hledat koníčky, které jim na hřišti ukryli kamarádi z vyššího ročníku. Po nalezení ztracených koní běžely děti svatomartinský dostih. Počasí nám přálo a moc jsme si tento den užili... celý článek

Obvodní kolo soutěže ve šplhu
20. 11. 2018 | Benešová

V pondělí 19. 12. 2018 se 17 žáků ze třetích až pátých tříd naší školy zúčastnilo obvodního kola soutěže ve šplhu, které se konalo na ZŠ Krásného v Brně-Juliánově. Této soutěže se účastnily děti z dalších sedmi škol. Ve velké konkurenci jsme dosáhli skvělých výsledků... celý článek

Republikový bronz dívek v atletickém čtyřboji - Opava 10. 10. 2018
20. 11. 2018 | Půček

Obrovského úspěchu, který se už nemusí dlouho opakovat, dosáhly naše atletky v soutěži pořádané Asociací školských sportovních klubů v atletickém čtyřboji. Po postupu přes městské a krajské kolo v Břeclavi, se naše dívky probojovaly do republikového finále konaného na atletickém stadionu v Opavě. Naši školu reprezentovaly tyto žákyně: Stela Holasová, Viktorie Úšelová, Klára Klementová, Antonie Bočková a Tereza Ohnoutková... celý článek

Strašidelná diskotéka
18. 11. 2018 | Škardová

Na začátku listopadu se na naší škole uskutečnila pro děti ze školní družiny strašidelná diskotéka. Jídelnu zaplavil rej strašidelných masek a jak můžete vidět na fotkách, účast byla opravdu hojná. Nejen že jsme si společně zatančili, ale pobavili jsme se také u soutěží. Všichni jsme si akci užili a už teď se těšíme na příští rok... celý článek

Vynikající výsledek našich děvčat ve florbalu
17. 11. 2018 | Vardan

Naše děvčata vybojovala vynikající výsledek ve florbalu. Jedná se o dlouhodobou soutěž, kde mohou uspět jen ti nejlepší. Naše florbalistky vybojovaly první místo v základní skupině a postoupily do finále, které se konalo v krásné florbalové hale Buldogs Brno, kde proběhly finálové boje o přeborníka města Brna. Po výborném výkonu naše dívky vybojovaly krásné třetí místo. Od ještě lepšího umístění je dělila jediná branka... celý článek

Deváťáci na Úřadu práce
17. 11. 2018 | Vardan

Žáci devátých tříd navštívili Úřad práce na ulici Polní 37. V této nově postavené budově nás čekala beseda s pracovnicí tohoto úřadu. Dozvěděli jsme se nová fakta o středních školách, požadavky na přijímací řízení a ještě mnoho dalších zajímavostí. V další části si naši žáci vyzkoušeli na počítačích svoje studijní předpoklady. Je až úsměvné, kolik je mezi našimi deváťáky pilotů, právníků, vrcholných manažerů nebo oděvních návrhářů. Poslední část byla věnována dotazům a prohlídce úřadu... celý článek

I u nás jsme slavili
17. 11. 2018 | Hasoňová

Na ZŠ a MŠ Horníkova jsme si v pátek 9. 11. připomněli sté výročí vzniku Československa. Na svých vystoupeních pracovaly třídy dva měsíce. A stálo to za to! V pátek 9. 11. slavnostně oblečení žáci i učitelé zaplnili celou jídelnu. Bohatý program zaujal každého. Zajímavosti o našich státních symbolech a prezidentech vystřídal kvíz o spisovatelích píšících především pro děti, ukázka charlestonu, polka Škoda lásky, ochutnávka domácího chleba a typického postního jídla – kuby. Módní přehlídka nadchla všechny, ukázka vyučovací hodiny, jak probíhala před 100 lety, přesvědčila, že dnešní žáci se mají ve škole báječně... celý článek

Školní kolo soutěže ve šplhu
16. 11. 2018 | Benešová

Ve středu 7. 11. dopoledne se v naší škole konalo školní kolo ve šplhu. Soutěže se zúčastnily děti od prvních do pátých tříd. Všichni závodníci bojovali, co jim síly stačily, ale na stupně vítězů dosáhli vždy jen tři nejlepší kluci a holky z každého ročníku. A jak to všechno dopadlo?... celý článek

Recyklohraní na naší škole
14. 11. 2018 | Petrová

V rámci předmětu environmentální výchova žáků sedmých tříd se každoročně zapojujeme do celorepublikové soutěže pod názvem RECYKLOHRANÍ. Během školního roku sedmáci plní různé úkoly, při nichž řeší problematiku životního prostředí, třídění odpadu atd. Prvním úkolem letošního roku bylo vytvořit skvělou reklamu na třídění baterek a drobného elektra a vhodně ji umístit u nás ve škole... celý článek

Penpals in Europe - France
9. 11. 2018 | Sikorová

V rámci etwinningových projektů máme pro sedmáky letos partnerskou školu ve francouzském městě Bannalec. V průběhu roku nás čeká několik zajímavých aktivit v angličtině, interaktivní seznamovací hry, natáčení videí, skype setkání. Nedílnou součástí je výměna dopisů, žáci mají každý svého penpal kamaráda, se kterým si v průběhu roku budou dopisovat. První várka dopisů už k nám k velké radosti žáků dorazila. Je fajn vidět, jak lze angličtinu použít v praxi pro komunikaci a seznamování... celý článek

Angličtina zážitkově
8. 11. 2018 | Gromanová

Není nutné se učit jen z učebnic - učení je celoživotní proces a nejvíc si zapamatujeme to, co nás doopravdy baví a zajímá. My jsme si tento týden udělali místo klasické hodiny angličtiny "English breakfast". Sešli jsme se ráno v sedm, abychom si společně dali čaj a s láskou připravenou snídani. Povídali jsme si anglicky, vytvořili mini kuchařku z našich receptů a ještě se dobře najedli. 100% English, no Czech and without coursebooks!.. celý článek

Domácí příprava do školy
8. 11. 2018 | Juřičková

V úterý 6. 11. úspěšně proběhla beseda se školní psycholožkou na téma Domácí příprava do školy. Sešlo se bezmála 30 rodičů. Na začátku jsme zavzpomínali na svá školní léta, na to, co nám ze strany rodičů pomáhalo nebo naopak nepomáhalo vůbec. Mluvili jsme o přínosech domácí přípravy dětí, nejen v úzkém významu "domácích úkolů", ale celkově. Uvědomili jsme si, že jde nejen o podporu studijních výsledků, ale i o rozvoj vlastností a dovedností dětí, které budou potřebovat v celém životě... celý článek

Pozvánka na adventní dílničky
5. 11. 2018 | Horníček, spolek rodičů

Horníček – spolek rodičů při ZŠ a MŠ Horníkova, společně s kolektivem MŠ Horníkova a MŠ Poláčkova srdečně zve všechny děti, rodiče a prarodiče na každoroční adventní dílničky, které se budou konat ve středu 28. 11. 2018 od 16:30 ve školní jídelně ZŠ a MŠ Horníkova. Přijďte si spolu s dětmi vytvořit vánoční dekorace a drobné dárečky, zkrátka příjemně strávit adventní čas společně se svými dětmi... celá pozvánka

Sudoku opět po roce
1. 11. 2018 | Marvanová

Ve středu 24. 10. se již pošesté sešli zájemci o řešení logických her, hříček a hlavolamů. Tentokrát je zlákalo řešení sudoku, tedy čtverců, do kterých musí vepsat číslice 1 až 9 podle přesně stanovených pravidel. Letos se soutěžící sešli v učebně výtvarné výchovy, byli rozděleni do dvou kategorií a rozesazeni tak, aby mohl každý pracovat zcela nerušeně. Na řešení byl stanoven čas 30 minut. Někteří soutěžící byli zdatnější a své práce odevzdávali v kratším čase. A ten byl rozhodující pro určení vítězů v kategorii mladších žáků (6. a 7. ročník)... celý článek

Environmentální výchova v terénu
1. 11. 2018 | Petrová

Ve středu 31. 10. 2018 nám od rána krásně jako na objednávku svítilo sluníčko a žáci sedmých ročníků vyrazili postupně ve dvou skupinách na výuku do terénu. Jednalo se o výukový program s názvem "LES NEBO PASEKA?" pod záštitou neziskové organizace Forest Stewardship Council, jejímž úkolem je podporovat ekologicky šetrné, sociálně prospěšné a ekonomicky životaschopné obhospodařování lesů... celý článek

 

  

 

Aktuality

SOUČASNÉ | 10/18 | 9/18 | 6-8/18

 


Aktualizace 20.11.2018, © Základní škola a mateřská škola, Brno, Horníkova 1, příspěvková organizace