Fakultní škola Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity

telefon: 517 541 811, e-mail: sekretariat@zshornikova.cz, ID datové schránky: hr9mbx4, IČO 48512575
IZO 048512575, RED IZO 600107957,  bank. účet 4010044670/6800, zřizovatel Statutární město Brno, městská část Brno-Líšeň


 

Školní informační
systém

 ZŠ Horníkova 1  MŠ Horníkova 1  MŠ Poláčkova 13 

Aktuality | O nás | Úřední deska | Dokumenty a formuláře | Organizace ŠR | Celoškolní projekty | Jídelníček ŠK | Interní aplikace

Schůzka rodičů a žáků 9. tříd se zástupci středních škol

Jako každý rok i letos na naší škole proběhla důležitá akce pro všechny žáky 9. tříd a jejich rodiče. Schůzka rodičů a žáků 9. tříd se konala v úterý 8. ledna 2019 v jídelně školy.

Protože naše deváťáky čekají zanedlouho přijímací zkoušky na střední školy, dozvěděli se zde od výchovné poradkyně všechny důležité informace o přijímacím řízení a vyplňování přihlášek. Zároveň dostali zápisové lístky důležité pro studium na středních školách. Poté se žákům a rodičům představili zástupci pozvaných středních škol a prezentovali studium na své škole. Na konci schůzky zbyl čas také na dotazy nejen ohledně přijímacích zkoušek, ale i samotného studia. Zhruba po hodině popřála výchovná poradkyně všem žákům hodně štěstí při přijímacím řízení a všichni se začali rozcházet.

Takže ještě jednou – přejeme všem žákům hlásícím se na střední školy hodně úspěchů!

 

 

Mgr. Hana Pavlíčková, výchovná poradkyně


Aktualizace 28.01.2019, © ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1, p. o.