Fakultní škola Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity

telefon: 517 541 811, e-mail: sekretariat@zshornikova.cz, ID datové schránky: hr9mbx4, IČO 48512575
IZO 048512575, RED IZO 600107957,  bank. účet 4010044670/6800, zřizovatel Statutární město Brno, městská část Brno-Líšeň


 

Školní informační
systém

 ZŠ Horníkova 1  MŠ Horníkova 1  MŠ Poláčkova 13 

Aktuality | O nás | Úřední deska | Organizace ŠR | Celoškolní projekty | Jídelníček ŠK | Interní aplikace

Přespání 5.B ve škole

Ve čtvrtek 11. října přespávala třída 5.B v naší škole. Tento večer byl plný aktivit podporujících dobrou atmosféru v našem třídním kolektivu. Děti se s nadšením účastnily všech her, velmi dobře spolu komunikovaly a na úkolech spolupracovaly. Výborně zvládly i stezku odvahy ve tmě. Ráno byla zajištěna vydatná snídaně a žáci druhý den odcházeli domů unaveni, ale obohaceni o nové dojmy a neobyčejnou zkušenost. Děkujeme všem rodičům, kteří umožnili dětem zúčastnit se této akce.

Mgr. Jana Holoubková