Aktuality ze života školy

6/16 | 5/16 |  4/16 | 3/16 | 2/16 | 1/16 | 12/15 | 11/15 | 10/15 | 9/15| ARCHIV

                   

Všechna loga zahrnují linky na weby našich projektů a partnerů - vyzkoušejte!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1, p.o. a Horníček, spolek rodičů při ZŠ a MŠ Horníkova
zvou všechny naše děti i jejich rodiče na akci

HURÁ NA PRÁZDNINY

28. 6. od 17 hodin, sportovní areál Horníkova 1


 

Celá pozvánka ve formátu PDF

Informace pro zákonné zástupce a žáky výběrové 6. třídy
13. 6. 2016 | ředitel školy

Jak jsme již dříve informovali, ve školním roce 2016/2017 otevíráme výběrovou 6. třídu s rozšířenou výukou matematiky a anglického jazyka.
Především pro zákonné zástupce a žáky budoucí 6.V třídní učitelka Mgr. Ludmila Čoupková otevřela webové stránky na adrese http://vyberova-trida.webnode.cz.

Nabízíme příměstské tábory na ZŠ Horníkova o letních prázdninách
15. 4. 2016 | ředitel školy

Naše škola ve spolupráci s našimi partnery pro Vás připravila několik příměstských táborů na letní prázdniny. K jednotlivým táborům zveřejníme jejich letáky. Hlásit se budete přímo u jednotlivých organizátorů.

Velké poděkování patří všem organizátorům, konkrétně učitelům MŠ Horníkova, agentuře Čiba Sport Athletic, společnosti Věda nás baví a Volnočasovému centru Čertík... celý článek

Informace pro zákonné zástupce dětí ve školní družině
1. 6. 2016 | vedoucí vychovatelka

Upozorňujeme na změnu výše poplatku za pobyt dítěte ve školní družině: od 1. 9. 2016 je poplatek stanoven na 150 Kč za měsíc. Další podmínky úhrady jsou stejné jako v předchozích letech. Úhrada se provádí bezhotovostně na účet školy 2x ročně na první a druhé pololetí.

V současné době probíhá zápis do školní družiny podle daných kritérií. Po ukončení zápisu budou volná místa zveřejněna na webu školy a nabídnuta dalším zájemcům.

Objednávání obědů na ŠR 2016/2017
27. 6. 2016 | vedoucí školní kuchyně

Obědy na školní rok 2016/2017 bude možné objednávat v kanceláři školní kuchyně ve dnech:

 • středa 24. 8. - pátek 26. 8. od 7 do 12 hodin

 • pondělí 29. 8. - od 7 do 17 hodin

 • úterý 31. 8. - středa 31. 8. od 7 do 12 hodin.

Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky
30. 6. 2016 | ředitel školy

V souladu s doporučením Rady MČ Brno-Líšeň ředitel školy rozhodl o výběru nejvhodnější nabídky pro veřejnou zakázku "ZŠ Horníkova – vybavení tříd a kabinetů nábytkem a elektronikou". Na základě nejnižší nabídkové ceny byly vybrány:

 • pro část A: Linea SK, s.r.o., Bojnická 10, 831 04 Bratislava, IČ: 35716932,

 • pro část B: František Vlasák, Mikulov, Na Jámě 1485/82, IČ: 49960822... celá informace

Zajímá Vás, jaké akce v tomto školním roce pořádáme? Klikněte na tento odkaz!

Poděkování a omluva
30. 6. 2016 | ředitel školy

V úterý 28. 6. se v areálu školy konala akce Hurá na prázdniny. Děkujeme všem organizátorům ze Spolku rodičů Horníček a pedagogům z MŠ za organizaci a všem přítomným za účast. Celá akce byla parádní a kladně hodnocena i ze strany návštěvníků. Bohužel hlasitá hudba znepříjemnila některým obyvatelům Líšně podvečer. Rád bych se jim touto cestou omluvil.
Přejeme všem pohodové prázdniny, krásné dovolené a v září zase na viděnou
.

Roman Burda

Pěvecký sbor Pavouček ve školním roce 2015/2016
30. 6. 2016 | Mikulicová

Výuka sborového zpěvu probíhala i letos formou kroužku, ve kterém se pěvecký sbor naší školy scházel v hudebně školy každé pondělí od 14 do 15 hodin na zkoušky. První veřejné vystoupení v tomto školním roce předvedl sbor na zahájení vernisáže výstavy pod názvem PŘÍRODA, POHYB A PARKINSON. Děti zazpívaly směs lidových písní a podařilo se jim rozezpívat a roztleskat všechny přítomné. Další vystoupení byla samozřejmě vánoční... celý článek, fotoalbum

Významný úspěch v celostátní výtvarné soutěži
30. 6. 2016 | Petrová

V samém závěru školního roku jsme se dočkali výsledků celostátní výtvarné soutěže, kterou pořádalo Hnutí Brontosaurus Podluží. O účasti našich žáků výtvarného semináře jsme informovali v článku ze 26.4. a teď už víme, že se zúčastnilo celkem 953 prací z celé České republiky. A co je tím významných úspěchem? Výtvarné dílko s názvem " Ptačí kamarádi" jehož autorem je Lubomír Kos z 8.C získalo hlavní cenu poroty!... celá informace

Rozloučení ve školní družině
30. 6. 2016 | Peloušková

Plyšové hračky jsou ve školní družině nezbytnou součástí odpočinku. Děti si mezi hračkami našly každý tu svou oblíbenou, s kterou si hrály nejraději. Školní rok ale uplynul jako voda a přišla chvíle loučení se školními povinnostmi a také se školní družinou. Před vykročením vstříc prázdninovým zážitkům si děti na rozloučenou odnesly plyšovou hračku, která jim bude připomínat společně prožité pěkné chvíle a zážitky... celý článek

Sběr papíru
30. 6. 2016 | Hasoňová

V pondělí 27. 6. byly předány diplomy deseti žákům, kteří byli v letošním školním roce nejaktivnější při sběru papíru:

 • Nela Krahulcová z 1. C – odevzdala 672 kg papíru a zachránila tím 11 vzrostlých stromů,

 • Ondřej Sýkora ze 2. B – odevzdal 466 kg papíru a zachránil tím 8 vzrostlých stromů,

... celý článek

Žákovský parlament zhodnotil svoji činnost
30. 6. 2016 | Hasoňová

Členové parlamentu se sešli v úterý 21. 6., aby naposled přespali ve škole a zhodnotili svoji činnost v letošním školním roce. Společně vytvořili prezentaci o své práci na EKOŠKOLE a stanovili si cíle pro příští školní rok. Takže po prázdninách čekejte nové zprávy a zprávičky o naší činnosti... celý článek

Parlament v ZOO
30. 6. 2016 | Hasoňová

Jak všichni víte, společným úsilím nás všech se v letošním školním roce podařilo adoptovat sovici sněžní. V pondělí 20. 6. se pak šli členové žákovského parlamentu na "svoji" sovici podívat. I když počasí vycházce po zoo nepřálo, prošli jsme celý areál s jednou z ošetřovatelek, která nám vyprávěla nejrůznější zajímavosti a příhody ze života zdejších zvířat, byli jsme přítomní při krmení ledních medvědů, hlasovali jsme o jméně medvíděte, které se narodilo v lednu... celý článek

Jazykové kroužky angličtiny ve školním roce 2016/2017
29. 6. 2016 | ředitel školy

Ve školním roce 2016/2017 otevírá na ZŠ Horníkova své jazykové kroužky angličtiny akreditovaná jazyková škola HOPE. O výuku se postarají kvalifikovaní a zkušení lektoři, kteří dětem ukáží, jak výhodné a zábavné je umět anglicky... celá informace

Cesta za dobrodružstvím
29. 6. 2016 | Žabková

S koncem školního roku ubývá školních povinností a přibývá zábavy a ani školní družina nezůstala pozadu. Horké středeční odpoledne jsme strávili na zahradě, kde se děti ve smíšených družstvech ze všech oddělení snažily sestavit "pomotanou a rozfoukanou" básničku s letní dobrodružnou tematikou. Úkol to byl nelehký, k úspěchu nestačily pouze rychlé nohy, ale i vytrvalost, strategie a nakonec i čtenářské dovednosti... celý článek, fotoalbum

Předprázdninové loučení se školní družinou
29. 6. 2016 | Rymešová

V posledním červnovém týdnu se děti neloučí pouze se školními povinnostmi, ale i se školní družinou, kde tráví čas po skončení vyučování. Pro čtvrťáky je loučení s družinou o to důležitější, protože již v příštím roce školní družinu navštěvovat nebudou, a proto jsme se rozhodli rozloučit se s družinou něčím, co jsme ještě nezkoušeli... celý článek

Pasování prvňáčků na čtenáře
27. 6. 2016 | Maršíková

Ve dnech 20. – 22. 6. 2016 proběhlo v prvních třídách slavnostní pasování na čtenáře. V odpoledních hodinách se třída zaplnila žáky, rodiči, sourozenci a ostatními příbuznými. Každá ze tříd měla připravený program v délce jedné vyučovací hodiny. Kromě zpěvu, recitace, divadelního představení nechybělo to nejdůležitější, a to četba. Někteří žáci četli ze slabikáře, jiní z knížek určených pro první čtení. Všechny děti předvedly, že doma pilně čtení trénují, a proto bylo jejich čtení radost poslouchat... celý článek, fotoalbum

Upozornění na zvýšený výskyt infekční žloutenky
24. 6. 2016 | ředitel školy

V posledních několika týdnech registruje Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje výrazný nárůst počtu potvrzených případů infekční žloutenky s koncentrací na území města Brna a jeho okolí... Důrazně upozorňujeme na důležitost dodržování základních hygienických návyků, zejména mytí rukou teplou vodou a mýdlem vždy před konzumací jídel a po každém použití WC, a to nejen ve veřejném prostoru, na pracovištích apod., ale i v domácnostech... celé upozornění

Vyhlášení nejlepších žáků naší školy
22. 6. 2016 | Pavlíčková

Jako každý rok i letos byli na Líšeňskou radnici pozváni vybraní žáci všech škol v Líšni. Tito žáci jsou něčím zvláštní, mají nějaké nadání či se věnují věcem, které druzí ani neznají. A právě proto se přišli představit a ukázat všem zúčastněným svou prezentaci. Na akci byli letos poprvé pozváni kromě vedení škol také rodiče žáků. Vše se konalo 20. června 2016 v odpoledních hodinách... celý článek

Jubilejní 10. výlet nejlepších sběračů kaštanů do Křtinského polesí
22. 6. 2016 | Pelikánová

Nejočekávanější výlet letošního školního roku se uskutečnil 15. června. Tento den odjeli nejlepší sběrači kaštanů, žaludů a suchého pečiva spolu s chlapci – pomocníky za hajným panem Grycem do Olomučan. Proč právě tam? Protože se tam nachází obůrka, v níž žije stádo muflonů. Část nasbíraného krmení vozil pan hajný v zimě právě sem. Pan hajný na nás čekal spolu se dvěma lesními pedagožkami... celý článek, fotoalbum

Děti čtou dětem - projekt na podporu malých čtenářů úspěšně pokračuje
20. 6. 2016 | Peloušková

V měsíci lednu jsme ve školní družině zahájili projekt na podporu našich malých čtenářů. Cílem je prohlubovat vztah dětí ke knihám a naučit je, že se literatura může stát nejen zdrojem poučení, ale i zábavy. Naplánovali jsme si různé aktivity... Mezi další akce patří navázání spolupráce pana vychovatele Kučery s mateřskou školou na Horníkové. Třeťáci z jeho oddělení dochází do školky číst dětem před spaním pohádky... celý článek

Šachový turnaj školní družiny
19. 6. 2016 | Peloušková

V úterý 14. 6. se konala poslední schůzka šachového kroužku v tomto školním roce. Děti se schází pravidelně již druhý rok. Letos se jejich počet rozšířil o další nadšené šachisty. Celoroční činnost dětí vyústila šachovým turnajem, který měl prověřit znalosti, které se za celý rok naučily. Odměna, která čekala na všechny, byla sladká a zasloužená... celý článek, fotoalbum

Canisterapie v 1. třídách a třídě PAS
16. 6. 2016 | Selingerová

Koncem uplynulého týdne, 9. a 10. 6. 2016, zavítali mezi děti z prvních tříd a třídy PAS kamarádi Luďa a jeho čtyřnohý přítel Česťa. Dozvěděli jsme se, co všechno pejsek potřebuje, aby netrpěl, nestrádal a stal se opravdovým parťákem. Byla to přehlídka různých pelíšků, obojků, vodítek, ale i hřebenů, potravin, hraček. Nejdůležitější pro pejska je však dostatek času a láska od pánečka... celý článek, fotoalbum

Videoreportáže ze školní akademie 2016
14. 6. 2016 | webmaster

Nepřehlédněte nově publikované videoreportáže z úspěšné školní akademie 2016. Najdete je v našem videoalbu i na následujících odkazech z této stránky:

Naši reprezentanti na 10. ročníku Běhu líšeňských škol
13. 6. 2016 | Petrová

Ve čtvrtek 9. 6. 2016 se uskutečnil 10. ročník Běhu líšeňských škol. Naši školu reprezentovali běžci ze šestých a sedmých tříd:

 •  Klára Klementová, Tereza Ohnoutková, Viktorie Úšelová ze 6.A a Stela Holasová ze 6.B.
 •  Jurij Fejer a Nikola Antovski ze 7.A, Tri Thang Ngo a Jan Holomek ze 7.B.

Všichni s velkým nasazením zvládli trať dlouhou 1 100 m a umístnili se většinou v první třetině závodníků. Krásné 3. místo si ve své kategorii vybojoval Jan Holomek ze 7.B... celý článek

Statistika nuda je
13. 6. 2016 | Marvanová

Statistika nuda je, má však cenné údaje, je známý popěvek. Po úterní hodině matematiky už žáci 8. A i 8. B vědí, že je to pravda. Třicet minut sbírali potřebná data nedaleko školy, na ulici Jedovnická. Počítali, kolik aut projede po ulici z Brna do Ochozu nebo obráceně. Děvčata zaznamenávala počty aut podle barvy a chlapci podle výrobní značky. Zaznačená data následně doma počítačově zpracovali... celý článek

1.A se učila, jak zvládnout první pomoc
13. 6. 2016 | Pelikánová

Slunečné a teplé počasí posledních týdnů láká k vyjížďkám na kole, kolečkových bruslích, koloběžkách, ale též k vycházkám do přírody. Nedílnou součástí každého výletu je mimo jiné chránit si své zdraví. Může se však stát, že se nešťastnou náhodou zraníme nebo se dostaneme do situace, kdy zraněná osoba potřebuje naši pomoc. Jak se v takové situaci správně zachovat? S odpovědí na tuto otázku se třída 1.A obrátila na členy zdravotního kroužku... celý článek, fotoalbum

Malování na chodníku
12. 6. 2016 | Peloušková

Knihovna Jiřího Mahena u příležitosti 95. výročí založení uspořádala ve čtvrtek 9. 6. v odpoledních hodinách akci Malování na chodníku, které jsme se s naší školní družinou zúčastnili. Nakreslit nejoblíbenější pohádkovou postavu byl lehký úkol a děti ho zvládly s nadšením. Sladká odměna za jeho splnění všechny potěšila... celý článek, fotoalbum

Naši žáci byli úspěšní ve srovnávacích testech Stonožka
10. 6. 2016 | ředitel

Ve srovnávacích testech Stonožka (společnosti scio.cz) byli i letos naši žáci úspěšní.

5. ročníky:

 • V českém jazyce byly výsledky nadprůměrné. Máme lepší výsledky než 80% zúčastněných škol.
 • V matematice byly výsledky špičkové. Naše škola patří mezi 10% nejúspěšnějších škol v testování... celý článek

9.A na výletě v Praze
9. 6. 2016 | Pavlíčková

Celý květen jsme se těšili na středu a čtvrtek 2. a 3. června.  Jeli jsme totiž na poznávací výlet do Prahy.  Jeli jsme autobusem RegioJet. Z Brna jsme vyjížděli již v 7 hodin, abychom stihli navštívit co nejvíce památek. To, co jsme si naplánovali, jsme opravdu viděli. Navštívili jsme Pražský hrad, kde jsme se zaujetím sledovali střídání stráže, viděli a prošli jsme Zlatou uličku, podívali se do Daliborky, procházeli jsme se Malou Stranou... celý článek

Sportovní odpoledne školní družiny
6. 6. 2016 | Kučera

V pátek 3. 6. se na školním hřišti konala celodružinová akce s názvem Sportovní odpoledne. Děti ze všech oddělení měly možnost si zasoutěžit v družstvech a poměřit tak svou zdatnost a obratnost s ostatními a zároveň prověřit týmového ducha v rámci svého družstva. Akce proběhla za příjemného počasí a po skončení soutěží na děti čekala sladká odměna.... celý článek, fotoalbum

Výlet prvňáčků do Ochoze u Brna
6. 6. 2016 | Pelikánová

Mezinárodní den dětí strávili všichni naši prvňáčci v překrásné přírodě několik kilometrů od Brna. Celé dopoledne provázela každou třídu jedna průvodkyně. Připravily si pro nás spoustu zajímavých úkolů. Naším cílem byla návštěva netopýří babičky v jeskyni Pekárna. Cestou děti chystaly pro babičku dary přírody z louky i lesa. Přitom pozorovaly přírodu a vnímaly ji všemi smysly. Cesta nebyla vůbec jednoduchá - museli jsme překonávat různé přírodní překážky... celý článek, fotoalbum

Poděkování, které nás potěšilo
6. 6. 2016 | ředitel školy

Jak jsme již v únoru informovali, naši třídu 5.A navštěvuje žák, jehož bratr Pepík je těžce postižený. Třídní učitelka nabídla rodině aspoň symbolickou pomoc a podporu a k její iniciativě se následně připojili paní učitelky a žáci celého 1. stupně: pilně sbírali plastová víčka, aby pomohli dobré věci. A včera nás všechny potěšilo poděkování, které Pepíkova maminka poslala řediteli školy:
"...chtěla bych Vám poděkovat, že jste umožnil sběr víček na Vaší škole pro mého syna Josefa. Také bych chtěla poděkovat paní učitelce Mgr. Haně Mezihorákové za to, že sběr organizuje a stará se o vše kolem. Hlavně bych chtěla poděkovat všem žákům a rodičům a ostatním, kteří pro nás víčka nosí. Je fajn že jim není osud našeho syna lhostejný a chtějí pomoci. Toho si nesmírně vážíme. Ještě jednou moc všem děkujeme."

Úspěšní Mladí zdravotníci
6. 6. 2016 | Hegarová

Stejně jako každý školní rok, probíhal i v tom letošním, v naší škole na obou stupních kroužek Mladých zdravotníků. Pod vedením paní učitelky Hegarové a paní učitelky Kruťové se děti učily, jak nejlépe poskytnout první pomoc a nejlépe se zachovat v mimořádných situacích, se kterými se může každý z nás v životě potkat. Očekávaným vyvrcholením celoroční přípravy byla soutěž, kterou pořádá Český Červený Kříž Brno za účasti různých brněnských i mimobrněnských škol... celý článek, fotoalbum

Parlament na vodě
2. 6. 2016 | školní parlament

Dne 17. 5. 2016 se školní parlament vydal za odměnu za celoroční práci na vodu. Po příjezdu na místo srazu jsme si rozdali vesty, rozdělili se do tří skupinek a nasedli do raftů. Cesta byla ze začátku klidná a ti, co byli na raftech poprvé si to alespoň mohli zkusit. Po chvíli plavby byla pro nás nachystaná soutěž o nejrychlejší a nejsehranější raft. Z mostu visely pytlíky plné odměn a my jsme museli být co nejrychlejší, abychom pytlíky s odměnami ukořistili. Odměnou nám byly sladkosti, ale našlo se tam i nějaké ovoce... celý článek, fotoalbum

Slavnostní vyřazení absolventů odborné praxe
1. 6. 2016 | webmaster

Tradičně i letos se v naší školní kuchyni uskutečnilo slavnostní vyřazení absolventů odborné praxe - žáků Středního odborného učiliště na ulici Lomená. Ředitel naší školy, zástupkyně ředitele učiliště a vedoucí školní kuchyně absolventům poděkovali za kvalitní a svědomitou práci v průběhu výcvikového roku a předali jim drobné upomínkové dary a diplomy, přítomné dámy obdržely i překrásné květiny. A pak už všichni zasedli ke slavnostní tabuli, kterou jako "třešničku na dortu" své odborné praxe vlastnoručně připravili sami učni... celý článek

Zajímá Vás, jaké akce v tomto školním roce pořádáme? Klikněte na tento odkaz!

6/16 | 5/16 |  4/16 | 3/16 | 2/16 | 1/16 | 12/15 | 11/15 | 10/15 | 9/15| ARCHIV

 

Aktualizace 13.10.2017, © webmaster