Aktuality ze života školy

6/15 | 5/15 | 4/15 | 3/15 | 2/15 | 1/15 | 12/14 | 11/14 | 10/14 | 9/14| ARCHIV

Naše projekty a partneři

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klub informatiky

 

To jsme my, žáci a učitelé naší školy ve ŠR 2014/2015

Další videa si můžete prohlédnou ve videoalbu

Loučení s deváťáky
30. 6. 2015 | Pavlíčková, Burda, Vardan

Jako každoročně, tak i letos patřil předposlední červnový den deváťákům. 25. června v 10 hodin se všichni žáci sešli v jídelně, aby se podívali na ty, co letos opouštějí naši školu. A protože jsou u nás šikovné děti, akci LOUČENÍ moderovala žákyně 7. třídy. Vše zvládla naprosto bravurně, takže kromě jejího proslovu jsme mohli obdivovat i doprovodný program. V něm předvedla děvčata ze 3. a 6. třídy sestavu mažoretek, 5.A zatančila kovbojský tanec a 7.A zahrála pohádku Popolušku. A co teprve program obou devítek, který si každá třída chystala sama? U loučení obou tříd jsme my učitelé a především jejich třídní zamáčkli slzu... celý článek, fotoalbum, video.

Den naruby
30. 6. 2015 | Vardan

V posledním týdnu školního roku si žáci 9. A vyzkoušeli, jaké to je, stát na druhé straně „barikády“. Po domluvě s třídními učiteli prvního stupně odučili dvě a více hodin. Zjistili, jak je to náročné připravit si látku, zaujmout žáky, udržet kázeň a docílit toho, aby hodina byla nejen zábavná, ale i poučná. Přes všechny tyto náročné cíle, byl zájem „deváťáckých“ učitelů obrovský a zúčastnila se celá třída a odvážlivci se našli i v 9. B... celý článek, fotoalbum, video.

Vyhlášení nejlepších žáků školy
30. 6. 2015 | Pavlíčková

Tak jako každý rok i letos se na Líšeňské radnici sešli ředitelé a výchovní poradci všech líšeňských škol, aby představili nejlepší žáky své školy. Akce proběhla 24. června v dopoledních hodinách. Vybraní žáci se na ni dopředu pečlivě chystali, protože každý musel donést vypracovanou powerpointovou prezentaci. Na místě všechny zúčastněné uvítal starosta Líšně Mgr. Břetislav Štefan... celý článek

Horníkova má talent
30. 6. 2015 | ŠP Horníci

Školní parlament Horníci se věnuje nejen přenosu nápadů a požadavků ze svých tříd směrem k vedení školy nebo řešení úkolů a vylepšování prostředí školy v rámci celosvětového programu Ekoškola, ale pořádá také pro spolužáky ze ZŠ Horníkova různé akce. Na konec školního roku si parlamenťáci na své spolužáky vymysleli soutěž Horníkova má talent. Když spali ve škole a pomalovávali dveře učeben, tak večer vymýšleli a plánovali soutěž... celý článek, fotoalbum

Odměna pro školní parlament za celoroční práci  pro školu a spolužáky
30. 6. 2015 | Kruťová

Za tento školní rok toho parlament zažil, vytvořil, změnil a zorganizoval opravdu spoustu. Až se divím, jak jsme to všechno za 1 hodinu týdně stíhali. Kromě základního úkolu – komunikace se třídou a předávání nápadů a požadavků třídy parlament zorganizoval tyto akce... celý článek, fotoalbum

Sbírka na hiporehabilitaci
29. 6. 2015 | Mikulicová

V letošním školním roce jsme se rozhodli podpořit občanské sdružení CPK – Chrpa, které se věnuje výcviku koní pro hiporehabilitaci pro ústavy a léčebny v celé České republice.CPK – Chrpa je nestátní, nezávislé a neziskové občanské sdružení, které vzniklo v roce 2003. Díky sbírkám mohou každý rok připravit až čtyři koně – terapeuty.... celý článek

Turnaj ve stolním fotbálku a deskových hrách
28. 6. 2015 | Žabková

Červen je na většině škol zasvěcen dohánění známek, zlepšování průměrů a závěrečným písemkám. Škola ale není jenom o známkách a vzdělávání, měla by nás i bavit, a proto jsme během června uspořádali hned dva turnaje – ve stolním fotbálku a v deskových hrách. Stolní fotbálek se těší velké oblibě a potvrzoval to i počet přihlášených dvojic... celý článek

Brno město zvyšuje kvalitu vzdělávání
25. 6. 2015 | Čoupková

Celý školní rok probíhal na naší škole projekt, který pomáhal vybraným žákům lépe zvládat školní povinnosti. Na škole působili dva mentoři, kteří se individuálně věnovali doučování, pomáhali žákům organizovat si učení atp. Na základě výsledků projektu město Brno rozhodlo, že školám poskytne finanční prostředky k tomu, aby mentoři mohli pomáhat žákům i nadále... celý článek

Celoroční soutěž
25. 6. 2015 | Čoupková

Pomalu ale jistě končí tento školní rok. Zažili jsme toho mnoho. Proběhly různé akce, výlety, soutěže atd.  Ale prázdniny, jak známo, utečou strašně rychle! A tak už teď se mnohé věci musí přichystat. A abyste se i vy žáci druhého stupně měli přes prázdniny na co těšit, tak vám můžeme prozradit, že již v září se rozběhne největší soutěž, která tady kdy byla... celý článek

Školní družina na výletě do lesa
25. 6. 2015 | Peoušková

Poslední společná akce školní družiny v měsíci červnu byl středeční výlet do lesa. Využili jsme zkráceného vyučování a vyrazili hned po obědě. Počasí nám přálo, sluníčko svítilo, déšť nehrozil.  Vydali jsme se směrem k bývalému lomu, kde se nám naskytl úchvatný výhled na celé Brno. Zkoušeli jsme hledat čtvrti Brna, poznávali jsme známá místa z ptačí perspektivy. Celou trasu jsme zkoumali podle informačních tabulí. Dočetli jsme se, jaké rostliny a živočichy můžeme v této oblasti spatřit... celý článek, fotoalbum

Nejlepší žáci a třídy letošního školního roku
24. 6. 2015 | webmaster

V závěru školního roku se bilancuje a hodnotí... mimo jiné i to, kteří žáci a které třídy v něm patřili k těm nejlepším. Jejich fotografie si můžete již teď prohlédnout na našem webu, zanedlouho i na prestižní nástěnce ve vestibulu školy. Autorem fotografií je Mgr. Vardan.

Fotbalový Coal Miner Cup na ZŠ Horníkova
24. 6. 2015 | Vardan

Na naší škole ve druhém pololetí probíhá dlouhodobý turnaj ve třech sportovních hrách: kopaná, košíková a florbal. I přes velké množství zápasů, kdy hraje "každý s každým", již známe vítěze dvou kategorií v kopané – v kategorii mladších žáků (6. a 7. třídy) a v kategorii starších žáků (8. a 9. třídy). Do každého družstva byly povinně nominovány dívky, aby turnaj dostal patřičný náboj. Fotbalistky Stojková, Klossová a další nebyly v družstvech na „ozdobu“, naopak patřily k oporám a dokonce střílely i góly... celý článek, fotoalbum

Vzácná návštěva ve 2.A
24. 6. 2015 | Pelikánová

V pátek 12. června nás ještě jednou navštívila spisovatelka Saša Sandras. Vlastně ještě ve čtvrtek jsme nevěděli, zda bude mít na nás čas. Pracovně je velmi vytížená, ale vyšlo to a přijela za námi. Nejdříve jsme ještě jednou zavzpomínali na naše vyhrané výlety do Rudky u Kunštátu a do brněnské zoologické zahrady. Dále jsme si povídali o ledňáčcích, o nichž jsme celý rok četli. Členové Literárního kroužku ukázali paní spisovatelce leporela, která si vyrobili v kroužku... celý článek

Výlet nejlepších sběračů kaštanů do Křtinského polesí
24. 6. 2015 | Pelikánová

Nejlepší sběrači kaštanů se dočkali svého tradičního výletu do Křtinského polesí. Tentokráte jsme měli namířeno do obce Rudice a Rudického propadání. Ve Křtinách k nám do autobusu přistoupila lesní pedagožka Monika Bejčková. Hajný pan Gryc za námi přijel do Rudice. Zde jsme navštívili muzeum, které se nachází přímo v prostorách větrného mlýna. Dozvěděli jsme se mnoho zajímavostí o mlýnu, ale i o okolní krajině, těžbě a zpracování železné rudy... celý článek

Hodiny literatury
23. 6. 2015 | Hasoňová

Přečíst si pečlivě text, to je jen začátek. V hodinách literatury se učíme s textem pracovat – sestavujeme osnovu příběhu, srovnáváme různé texty s podobným námětem, vysvětlujeme si neznámá slova, ověřujeme si pomocí pracovních listů, co jsme si z ukázky zapamatovali, představujeme si, jak by mohl příběh dopadnout. Zkrátka, je toho hodně, co se dá i s kratičkou ukázkou podnikat... celý článek

Sběr papíru
23. 6. 2015 | Hasoňová

V prvním červnovém týdnu proběhl sběr papíru, během kterého žáci odevzdali celkem 3 724 kg papíru. Na 1. stupni opět zvítězila třída 5. B, žáci v červnu odevzdali 55,9 kg/1 žáka, na 2. stupni zvítězila v červnu třída 7. B, její žáci odevzdali 15 kg/1 žáka. Celkovými vítězi se stali na 1. stupni žáci 5. B (za celý rok nasbírali 80,2 kg/1 žáka), na 2. stupni žáci 7. A (18,6 kg/1 žáka). Děti z obou tříd strávily se svým třídním učitelem DEN PLNÝ RADOSTI, každá třída obdržela navíc finanční odměnu ve výši 500 Kč... celý článek

Brněnští parkisonici děkují naší škole za spolupráci v tomto školním roce
23. 6. 2015 | webmaster

Z dopisu Mgr. Evy Vernerové řediteli školy:

Vážený pane řediteli Burdo!

Srdečně Vás zdravím s přáním krásného léta, plného odpočinku a krásných zážitků. Dodatečně děkuji za krásnou spolupráci se ZŠ Horníkova v tomto školním roce. Pro naše nemocné parkinsoniky to byl opravdu příjemný zážitek navštívit tak krásnou školu s vřelým přivítáním.

Tím vyjadřuji velké poděkování Vám, paní Mgr. Hasoňové i všem žákům, kteří se na spolupráci podíleli. Měla jsem pocit, že to vše bylo od srdce, což zejména u dětí bylo víc než dojemné... celý dopis

Studijně poznávací zájezd do Anglie
22. 6. 2015 | Čech

Na začátku června (1. - 6. 6.) se naše úsilí o soustavné vylepšování výuky angličtiny naplnilo. Vyrazili jsme luxusním autokarem až do Velké Británie. Společníky nám dělalo třicet žáků ze základní školy Tuháčkova v Komárově a jejich dvě energické pedagožky. Brzo jsme se skamarádili. Přejezd do Calais byl náročný, a to jsme ještě netušili, že díky rozbouřenému moři stráví ne trajektu místo dvou hodin trojnásobek... celý článek, fotoalbum

Výlet do Rakouska
22. 6. 2015 | Herková

Cestovat a objevovat nová a zajímavá místa patří k oblíbeným aktivitám snad každého žáka. Proto jsme i letos uspořádali jednodenní poznávací zájezd do Rakouska. Přihlásilo se 40 žáků ze 7. – 9. ročníku, se kterými jsme se tentokrát vypravili do Dolního Rakouska – do údolí Wachau. První zastávka byla na vyhlídce Donauwarte... celý článek

Školní výlet 6.A a 6.B
22. 6. 2015 | Čech

Ráno nás přivítalo příjemně chladné počasí, ideální pro naší turisticko-poznávací expedici na Boskovicko. Nasedli jsme do modernizované vlakové soupravy Českých drah a hurá do přírody. Čekal nás kemp v Suchém, kde jsme se stali jeho jedinými pány. Uvelebili jsme se v nádherných chatkách, vybalili nejnutnější a hurá na oběd do místního restaurantu. Takové porce jsme ještě neviděli, řada z nás má problém všechno spořádat. Čekalo nás náročné odpoledne... celý článek, fotoalbum

Den dětí v 7.B
22. 6. 2015 | žáci 7.B

Náš Den dětí začal 1. 6. 2015 ve školní kuchyňce, kde jedna skupina dělala vajíčkovou pomazánku a jednohubky, druhá skupina pekla kokosovou buchtu. Až bylo vše hotové, přesunuli jsme se na školní pozemek, uvelebili se na „kopečku“ a udělali si piknik. Snědli jsme vše, co jsme si připravili, Ondra nabídl čokoládovou buchtu, kterou osobně upekl, Míša s Jakubem čínské koláčky štěstí, povídali jsme si. Velkým zážitkem byly chůdy, které jsme si půjčili... celý článek, fotoalbum

Renovace laviček
22. 6. 2015 | Fouček

O tom, že předmět pracovní činnosti nemusí být jen o výrobě železných háčků a krabiček, se přesvědčili žáci šestých a sedmých tříd. Původním poničeným lavičkám dali postupně zcela novou tvář. Při rekonstrukci se žáci naučili natírat, šroubovat, brousit, měřit, vrtat a pracovat s akušroubovákem. Nové lavičky žáci využijí při venkovní výuce ve školním atriu... celý článek, fotoalbum

Atletické závody školních družin
18. 6. 2015 | Peloušková

V měsíci květnu se naše školní družina zúčastnila obvodního lehkoatletického trojboje na ZŠ Mutěnické. Náš tým bojoval statečně a podařilo se nám získat několik medailí. Do městského kola postoupily dvě starší žákyně. Ve středu 17. 6. na ZŠ Mutěnické soutěžily se závodníky, kteří sem přijeli z celého Brna. Sportovní dopoledne bylo jako vždy velmi pečlivě připraveno... celý článek, fotoalbum

Výlet třídy PAS na Macochu
18. 6. 2015 | Luňáková

Začátkem června se třída PAS vydala na třídní výlet. Tentokrát jsme si vybrali nejznámější místo v Moravském krasu – propast Macochu. Ráno jsme se spolu se žáky sešli na Hlavním vlakovém nádraží v Brně a nastoupili na vlak směr Blansko. Cesta byla příjemná a pro žáky velkým zážitkem. Po přestupu v Blansku na autobus jsme úspěšně dorazili do Skalního mlýna, kde žáky hned po příjezdu zaujal motorový vláček a tak jsme nasedli na vyhlídkovou jízdu k Punkevním jeskyním... celý článek

Omalovánky v matematice 9.A aneb problém čtyř barev
17. 6. 2015 | Horká

Žáci 9. A v hodině matematiky dostali „mapu“, kterou měli za úkol vybarvit co nejmenším počtem barev. Většině stačily k vybarvení čtyři barvy, čehož se potom snažili dosáhnout i ti ostatní. A proč vlastně deváťáci vybarvovali obrázek? Ač to tak na první pohled nevypadá, jedná se o jeden významný matematický problém... celý článek, fotoalbum

Od příštího ŠR nabízíme svačinky ve školní jídelně
15. 6. 2015 | ředitel

Svačinky včetně pití nabízíme od září 2015 pro naše žáky za 10 Kč - za měsíc to představuje okolo 200 Kč.
Platba bude probíhat společně s platbou za obědy dle stávajícího stravovacího systému. Za měsíc by tak mohlo být zaplaceno okolo 560 Kč za obědy plus 200 Kč za svačinky, celkem tedy 760 Kč v jedné platbě na účet školní jídelny.
Zájemci z řad zákonných zástupců žáků ZŠ se musí přihlásit v kanceláři ŠJ u paní Tomáškové. Po zaplacení se žáci (jejich zákonní zástupci) budou moci libovolně přihlašovat a odhlašovat na obědy i svačinky a hlídat si svůj finanční limit prostřednictvím příslušné aplikace na portálu www.jidelna.cz.

Kreslíme v přírodě
15. 6. 2015 | Peloušková

Ve středu 10. 6. jsme se školní družinou vyrazili kreslit do přírody. Téma bylo jednoduché. Máme rádi přírodu! Hra na malíře všechny děti bavila a příroda všude kolem nás byla inspirací. Samozřejmě jsme se dobře připravili. S dětmi pravidelně besedujeme na ekologická témata. A není překvapením, že hra na malíře se tudíž líbila... celý článek, fotoalbum

Mladé zdravotnice vítězí již potřetí
14. 6. 2015 | Kruťová

Již v minulých článcích na webu jste se dočetli, že naše děvčata z 9. A se zúčastnila městského kola soutěže mladých zdravotníků v Brně a umístila se na 1. místě. Dále se zúčastnila soutěže česko-slovenských hlídek Českého červeného kříže v Rožnově pod Radhoštěm a opět se umístila na 1. místě. Protože jsme věděli, že deváťačky jsou jedničky, vypravili jsme se i na krajskou soutěž do Znojma... celý článek, fotoalbum

Školní parlament pomaloval školu
13. 6. 2015 | školní parlament Horníci

Všichni mají teď na konci roku plnou hlavu, jak si opravit známky a parlament ani v tento hektický čas nemyslí jen na sebe a mění školu k lepšímu. Dvakrát jsme spali ve škole, abychom mohli vytvořit návrhy na pomalování a abychom je mohli realizovat. Nejdříve jsme chtěli pomalovat záchodky, pak protipožární dveře a nakonec najdete pomalovaného něco zcela jiného. Co vlastně? Projděte si školu a pátrejte... celý článek, fotoalbum

Podporujeme handicapované sportovce
11. 6. 2015 | Vardan

V červnu se naše škola opět zúčastnila slavnostního zahájení závodů handicapovaných sportovců v Brně Líšni. Svojí účastí dávají žáci i učitelé jasně najevo, že jim není cizí nelehký život těchto výjimečných sportovců a svojí účastí přispívají k správnému vnímání handicapovaných občanů ve společnosti. Na náměstí v Líšni na handicapu – Černí koně byla přichystána řada atrakcí a zábavy... celý článek, fotoalbum, video

2.A a Den dětí
11. 6. 2015 | Pelikánová

Konečně pěkné slunečné počasí a teplo! Po studeném a deštivém týdnu jsme si užili oslavu Dne dětí v lomu na Hádech. Šli jsme stavět kamenné domy. A proč zrovna domy? Protože jsme se během školního roku věnovali v hodinách výtvarné výchovy výrobě domů, v hodinách slohu jsme vymýšleli, jak by mohl vypadat dům snů každého z nás. S paní asistentkou Marcelkou děti po chvilkách vytvořily dva překrásné obrovské domy i s obyvateli. Tak proč nevyužít stavební materiál, který máme kousek od školy... celý článek

Poslední plavání
11. 6. 2015 | Pelikánová

V pátek 29. 5. jsme prožili poslední dvouhodinovku plavání. Smutné bylo, že se ho zúčastnilo pouze 12 dětí. Na ostatní přece jen padla únava předcházejících dnů spojená s nachlazením. Děti, které zůstaly, si plavání opravdu užily. V poslední hodině je čekalo několik soutěží. Po rozcvičce a rozplavání nastoupily děti k plavání na čas v těchto disciplínách – prsa, znak, kraul. Všechny děti se snažily, ze všech sil plavaly, co nejrychleji to šlo... celý článek

Zážitkové dny 2.A
11. 6. 2015 | Pelikánová

V úterý 26. 5. odjela naše třída spolu s oběma prvními třídami na výlet do Milotic a Ratíškovic. V Miloticích je nádherný zámek. V Ratíškovicích je dětská drezína. Všichni jsme se těšili na prohlídku zámku. Objednali jsme si ji v replikách dobových kostýmů. Vůbec nám nevadilo, že nám počasí nepřálo. Pršelo celičký den. Špatné počasí nám náladu nepokazilo... celý článek

Školní výlet 7.C -Baldovec
9. 6. 2015 | Kos

Ve dnech 18. až 20. května 2015 jsme celá třída 7.C spolu s panem učitelem Műllerem a paní učitelkou Kruťovou jeli na výlet do Moravského krasu. Ubytováni jsme byli v krásném prostředí kempu Baldovec. Během celého výletu jsme zažili spoustu dobrodružství, soutěžili jsme ve střelbě z luku a dalších zajímavých disciplínách. Nejtěžší byla stezka odvahy, kterou někteří z nás zvládli až na druhý pokus. Za splněné úkoly jsme dostávali klíče, ty jsme pak druhý den vyměnili za indicie nutné k nalezení pokladu... celý článek, fotoalbum

Klub informatiky byl zajímavý a užitečný
9. 6. 2015 | Tuscherová

Počítače, internet a další vymoženosti současné doby… Ať chceme či nechceme, obklopují i nás, členy Klubu seniorů Brno-Líšeň. Pochopili jsme, že i nám mohou být užitečné, otevřít nám okno do světa, zprostředkovat živý kontakt s blízkými, přinést poučení i zábavu. Proto jsme rádi využili velkorysou nabídku ředitele ZŠ Horníkova 1. Od září loňského roku jsme mohli jednou týdně bezplatně navštěvovat Klub informatiky vedený zkušeným lektorem, využívat veškerými moderními technologiemi vybavenou počítačovou učebnu.í... celý článek

Vycházka 9.B na Den dětí
8. 6. 2015 | Čoupková

I když deváťáci mnohdy sami spekulují o tom, jestli jsou to vlastně ještě děti, tak na Den dětí vám to budou tvrdit všichni. Takže jak to oslavit? Nejlepší dárek – vyrazit ven. Takže jsme vyrazili na "procházku" asi 10 kilometrů dlouhou. Počasí bylo poněkud teplejší, ale jelikož jsme většinu cesty šli lesem, ani to tolik nevadilo. Turisticky značená cesta nám připravila pár překvapení... celý článek

Mapa zámořských objevů
8. 6. 2015 | Čoupková

Ať už zalistujete knihou nebo pobrouzdáte internetem a začnete hledat zámořské objevy, narazíte na spoustu map, kde jsou trasy objevitelů zakresleny. My jsme si však řekli, že svět je veliký, tak proč se máme koukat na minimapy a vytvořili jsme si vlastní mapu zámořských objevů. Teď v hodinách plníme úkoly a odpovídáme na otázky, přičemž odpovědi si můžeme najít přímo na naší velkoformátové mapě... celý článek

Středověká hostina v 7.C
8. 6. 2015 | Čoupková

Středověk je znám nejen krutými válkami, ale také bohatými hostinami, kde víno teklo proudem a kde se stoly prohýbaly pod tíhou rozličných pochoutek. Dnešní doba nás vede ke zdravému a střídmému stravování. Ale vzhledem k tomu, že středověk byl naše celoroční dějepisné téma, řekli jsme si, že pro jednou hodíme střídmost za hlavu. A tak jsme si udělali středověkou hostinu... celý článek

Výlet 1.B na zámek do Milotic
8. 6. 2015 | Baláková

V úterý 26. 5. jsme se společně se třídami 1.A a 2.A vydali na celodenní výlet na zámek do Milotic. Jakmile jsme vyjeli, začalo pršet. Déšť nás bohužel provázel celý den, to nás ale neodradilo. Oblékli jsme pláštěnky a vyrazili k zámku. Nejdříve jsme navštívili nedalekou konírnu. Protože se zde natáčela pohádka Za humny je drak, byla prohlídka motivovaná tímto filmem. Děti se mohly podívat k drakovi do jeskyně a v šeru a temnu hledat odměnu za svoji odvahu... celý článek

Horníkova má talent
5. 6. 2015 | školní parlament Horníci

Školní parlament Horníci ani před prázdninami nezahálí a připravil pro všechny zájemce z řad našich žáků talentovou soutěž. Horníkova má talent se uskuteční poslední týden v červnu. Přečtěte si letáček a přihlaste se na casting!

Školní družina na ZŠ Horníkova
5. 6. 2015 | Peloušková

Součástí každé základní školy jsou zařízení, která dětem poskytují zázemí v době po vyučování. Mohou to být školní kluby pro starší děti, nebo školní družina pro mladší žáky. U nás, na základní škole Horníkova 1, nabízíme všem zájemcům kromě plnohodnotného trávení volného času, také různé formy zájmového vzdělávání... celý článek

Co se děje o přestávce na ZŠ Horníkova
5. 6. 2015 | Burda

Co děláme o přestávce? Hrajeme si na hlodavce. Hlody, hlody do svačiny, nacpeme se vitamíny… a nejen to. Kdo si zapomene svačinu, má možnost zajít do našeho školního bufetu, kde si může vybrat z řady čerstvých potravin. Prozatím je také možnost nakoupit si z automatů, které nabízejí různé pochutiny a nápoje, včetně mléka. Ale přestávka není jen o doplnění energie... celý článek, fotoalbum

Informace z červnové schůzky pro rodiče budoucích prvňáčků
4. 6. 2015 | webmaster

Na stránce Pro předškoláky v sekci Aktuality najdete odkaz na informace z červnové schůzky pro rodiče budoucích prvňáčků.

Mezinárodní den dětí ve ŠD
4. 6. 2015 | Peloušková

V pondělí 1. června jsme jako každý rok slavili svátek všech dětí. Připravili jsme pro ně několik překvapení. Díky finančnímu příspěvku, který jsme dostali od našeho sdružení rodičů, obdarovali jsme děti novými hračkami. Do každého oddělení tak přibylo zejména sportovní náčiní, rakety na líný tenis, fotbalový míč, terč na házení i na procvičování matematiky. Pro děvčata dlouho očekávaná kuchyňka. Překvapení ale tímto nekončilo... celý článek, fotoalbum

Žáci 7.A v Tron laser aréně
4. 6. 2015 | Musil

Na oslavu dne dětí v pondělí 1. června jsme zamířili, letos už podruhé, do laserové arény v Brně. Tentokrát však pro změnu v ulici Jugoslávská. Interaktivní hra s laserem je velmi podobná paintballu nebo airsoftu, avšak bez bolesti. Hra s laserovým světlem nás velmi pobavila a opět i velmi zaujala tak, že se nám odtud zpět ani nechtělo... celý článek

Pod Templákem i na Templáku, třídní výlet 7.A
4. 6. 2015 | Musil

Poslední část letošního školního roku (19. a 20. května) jsme si zpříjemnili pobytem v rekreačním areálu v překrásné krajině údolí řeky Jihlavy u Biskoupek, přímo pod zříceninou hradu Templštejn. V areálu jsme využili sportovního zázemí k nejrůznějším sportovním aktivitám a týmovým hrám. Odpoledne vedly naše kroky, při 150 m převýšením, až na zříceninu hradu... celý článek, fotoalbum

Výlet 9.B
2. 6. 2015 | Čoupková

Na náš poslední výlet na základce jsme vyrazili do Moravského krasu do kempu v Baldovci. Strávili jsme tři dny v krásné přírodě. Hned první den jsme vyrazili ke zřícenině hradu Holštejn. Druhý den jsme měli celodenní výlet. Pěšky jsme došli do sloupsko - šošůvských jeskyní a po jejich prohlídce zase pěšky zpět. Večer jsme zašli do wellness centra, abychom se zregenerovali... celý článek

4.A na škole v přírodě - Jedovnice
1. 6. 2015 | Mezihoráková

U rybníka Olšovce jsme strávili čtyři dny. I když nám počasí moc nepřálo, užili jsme si to. Procházeli  jsme se kolem rybníka, zavítali do centra obce, dvakrát jsme se koupali v krytém bazénu v sousedním hotelu Terasa, v lese jsme stavěli domečky pro skřítky. Ve středu jsme se vydali přes Rudické propadání do Rudice, obce s železářskou a hornickou tradicí... celý článek

Přečtěte si druhé číslo Sovin, našeho žákovského časopisu
1. 6. 2015 | webmaster

Druhé číslo Sovin právě vychází, do tříd ho nejpozději zítra donesou spolehliví kameloti. Čtenáři našeho webu si ho mohou přečíst už dnes večer. Jako vždy v něm najdete inspirativní článek pana ředitele a další zajímavosti. Hlavním tématem jsou žákovské práce vytvořené u příležitosti Dne Země.
Novinka: odkaz na všechna doposud publikovaná vydání Sovin najdete jako samostatnou položku hlavní nabídky webu ZŠ.

 

 

Aktualizace 06.11.2017, © webmaster