Aktuality ze života školy

6/16 | 5/16 |  4/16 | 3/16 | 2/16 | 1/16 | 12/15 | 11/15 | 10/15 | 9/15| ARCHIV

                   

Všechna loga zahrnují linky na weby našich projektů a partnerů - vyzkoušejte!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Talentová zkouška pro přijetí žáků do výběrové 6. třídy
11. 3. 2016 | ředitel školy

Talentová zkouška pro školní rok 2016/2017 se uskuteční ve čtvrtek 26. 5. 2016 od 9 do 11 hodin v budově školy na ulici Horníkova 1. Náhradní termín ve čtvrtek 2. 6. 2016 ve stejném čase a místě.
Žáci budou ke zkoušce zařazeni na základě přihlášky, kterou je možné do školy doručit nejpozději do 20. 5. 2016 poštou, osobně nebo elektronicky.
Přihlášení zájemci se dostaví 26. 5. v 08:45 do vestibulu školy, přinesou si psací a rýsovací pomůcky a přezůvky. Po dobu zkoušky škola za děti zodpovídá, proto nebudou moci odejít dříve, než zkouška bude pro všechny ukončena.
Zkouška proběhne písemnou formou. Bude obsahovat učivo 1. stupně ZŠ a tomu odpovídající logické úkoly.
Výsledky budou oznámeny 6. 6. 2016 na webu školy, a to pod číselným kódem, který bude dítěti přidělen u zkoušky.

Nabízíme příměstské tábory na ZŠ Horníkova o letních prázdninách
15. 4. 2016 | ředitel školy

Vážení rodiče a milé děti,

naše škola ve spolupráci s našimi partnery pro Vás připravila několik příměstských táborů na letní prázdniny. K jednotlivým táborům zveřejníme jejich letáky. Hlásit se budete přímo u jednotlivých organizátorů.

Velké poděkování patří všem organizátorům, konkrétně učitelům MŠ Horníkova, agentuře Čiba Sport Athletic, společnosti Věda nás baví a Volnočasovému centru Čertík... celý článek

Ředitelský den
14. 4. 2016 | ředitel školy

Ředitel školy vyhlásil podle § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona, volný den v termínu 16. 5. 2016 z provozních důvodů. V provozu je MŠ, školní družina a jídelna (žáci nemají nárok na dotovanou stravu).

O vyhlášení volného dne informoval ředitel školy zřizovatele... celá informace

Pozvánka na školní akademii a schůzku zákonných zástupců žáků budoucích 1. tříd
25. 4. 2016 | ZŘ pro 1. stupeň

Srdečně Vás zveme na školní akademii, která se bude konat ve čtvrtek 12. 5. 2016 od 17 hodin v jídelně školy - vstup zezadu (od sportovního areálu)... celá pozvánka.

Na stejném místě se ve čtvrtek 2. 6. 2016 od 17 hodin uskuteční schůzka zákonných zástupců žáků budoucích prvních tříd.

Zajímá Vás, jaké akce v tomto školním roce pořádáme? Klikněte na tento odkaz!

Rezekvítek na Horníkové
28. 4. 2016 | Popková

28. 4. nás navštívily zástupkyně spolku Rezekvítek, které se věnují ekologické výchově dětí a mládeže. Připravili si pro děti zábavný a poučný program o životě a práci včelek, o jejich významu pro opylování rostlin. Děti byly rozděleny podle tříd do skupinek. První skupinka měla teoretickou část, kde se děti dozvěděly, jak včelky opylují květy a vyzkoušely si, jak včelky pracují. Ve druhé skupině si vyrobily včelku na špejli a ve třetí si zahrály hru, ve které sbíraly pyl z květů... celý článek

7.B navštívila knihovnu J. Mahena
28. 4. 2016 | Herková

Dne 26. dubna 2016 navštívila třída 7. B Knihovnu Jiřího Mahena v Líšni. Někteří žáci do knihovny již pravidelně docházejí a knížky si půjčují, ale dnes měli možnost i ostatní žáci této třídy se s knihovnou seznámit. V rámci návštěvy si žáci poslechli program zaměřený na dobrodružnou literaturu, při němž si zasoutěžili a ve skupinkách si zkusili napsat vlastní napínavý příběh... celý článek

Pohádkové dopoledne
27. 4. 2016 | Pelikánová

K dětství neodmyslitelně patří pohádky. Na úterý 26. dubna se naši prvňáčci moc těšili. Navštívili jsme divadelní zpracování roztomilé knížky O pejskovi a kočičce v líšeňském Dělňáku. Hned od počátku jsme se stali součástí pohádky – napovídali hlavním hrdinům, zazpívali si s nimi, zasmáli se, drželi palce, aby jejich příběhy dopadly dobře. Bylo vidět, že děti příběhy pejska a kočičky dobře znají... celý článek

Spolupráce s Parkinson klubem Brno
26. 4. 2016 | Hasoňová

Tak jako v loňském roce, i letos jsme pomohli členům PARKINSON KLUBU BRNO s přípravou Světového dne Parkinsonovy nemoci. Pro všechny, kteří v sobotu 9. 4. 2016 podnikli v rámci
18. výročí založení PARKINSON KLUBU BRNO výstup na hrad Špilberk, jsme připravili tulipány a pomohli jsme při pečení koláčů. Snad se nám podařilo těmito drobnostmi alespoň trošku potěšit účastníky zmíněné akce... celý článek

Pojďme spolu do divadla!
26. 4. 2016 | Hasoňová

Jsem ráda, že celkem 65 učitelů, rodičů a žáků osmého ročníku navštívilo společně muzikál Titanic v Městském divadle Brno. Byli jsme zvědavi, jak se na jevišti srazí nepotopitelný Titanic s ledovou krou, zaujala nás krásná sóla hlavních hrdinů i zajímavá výprava. Žáci si pak o okolnostech potopení Titaniku povídali v hodině dějepisu. Strávili jsme společně příjemný večer, popovídali si o úplně obyčejných věcech, odreagovali jsme se od každodenních starostí... celý článek

Novinky z 8.B
26. 4. 2016 | Hasoňová

Když vstoupíte do naší třídy, všimnete se několika změn. Z čelní stěny třídy na nás dohlíží NAŠE SOVA. Vyrobila ji jedna z maminek – paní Pařízková, za což jí patří velký dík. Na dveřích třídy máme projekt, který jsme vytvořili v jedné z třídnických hodin. A tak si každý (spolužáci, ale i učitelé) může ověřit, jak dobře zná naši třídu. Podaří se každé jméno žáka (a třídní učitelky) spojit s obrázkem, který ho charakterizuje?... celý článek

Den Země ve školní družině
26. 4. 2016 | Peloušková

Také ve školní družině jsme v pátek 22.  4. oslavili Den Země! Připravovali jsme se na tento svátek celý týden. Povídali jsme si o naší planetě a hledali jsme společně odpovědi na mnohé otázky, které děti zajímaly. Zajímavou omalovánkou završili všichni prvňáčci oslavu Dne Země ve školní družině... celý článek

Den Země na Horníkové
26. 4. 2016 | Kruťová

Den Země pro celou školu měli na starosti žáci? Žáci těchto tříd si nacvičili několik stanovišť, které pro ně připravili přírodovědní učitelé. Celé 3 týdny si stanoviště trénovali na sobě navzájem a rozšiřovali si znalosti týkající se tématu jejich stanovišť.  Nabídka byla velice pestrá. Stanoviště byla umístěna na Hádech, žáci procházeli stanoviště umístěná v Růženině lomu, na bývalém basketbalovém hřišti a také v nedalekém Lamacentru, zde zorganizované lektory Lamacentra... celý článek, fotoalbum

Zpráva pro rodiče dětí ze školní družiny
26. 4. 2016 | Peloušková

Rekonstrukce videotelefonů se posunula do realizační fáze. Po zjištění, že současný stav telefonů byl již neopravitelný, následovalo období hledání dodavatele, který by zajistil kompletní zasíťování za rozumnou cenu. V současné době se nacházíme v momentě, kdy je nutné zajistit novou digitální stanici, nové videotelefony, které budou propojeny mnoha metry nových kabelů. Celkový objem práce zabere ještě několik dní... celý článek

Dotazník od Horníčku
26. 4. 2016 | Nosavcovová

Vážení rodiče, zákonní zástupci dětí,
s blížícím se koncem letošního školního roku bychom Vás rádi požádali o vyplnění krátkého dotazníku. Řekněte nám, jakou známku byste své škole dali, co si o škole myslíte, a co byste rádi změnili.
Děkujeme za Váš čas a názor.
Horníček - spolek rodičů při ZŠ a MŠ Horníkova

Máme rádi přírodu - výtvarná soutěž
26. 4. 2016 | Petrová

Do lákavého přírodního námětu se v letošním roce zapojili žáci z 8. tříd nepovinně volitelného předmětu "Umělecký seminář". Hlavní téma této výtvarné soutěže, kterou vyhlásilo hnutí Brontosaurus, znělo: "Zaostřeno na přírodu". Vymyslet ten nej, nej nápad, který zaručeně nikoho jiného nenapadne a hlavně jej zrealizovat, je docela obtížné. Jak se s tímto oříškem vypořádali žáci jejichž práce reprezentují naši školu můžete posoudit sami... celý článek

Školní družina v knihovně
21. 4. 2016 | Peloušková

V pondělí 18. dubna jsme s našimi prvňáčky znovu vyrazili do místní knihovny. Děti, které s námi nemohly jít v březnu, se konečně dočkaly. Všichni se jako vždy velmi těšily. Některé děti si již nesly vlastní průkazky a první přečtené knížky. Počasí nám přálo a tak se děti vrátily spokojené, se spoustou plánů, jak budou knihovnu i v budoucnu pravidelně navštěvovat... celý článek, fotoalbum

Jak 3.A lovila vajíčka
21. 4. 2016 | Popková

Středa 20.4. byla pro nás soutěžním dnem. Začali jsme v jídelně, kde jsme se rozdělili do týmů. Každý tým měl vedoucího a jako každý správný vedoucí rozdělil úkoly. Měli jsme nachystané úkoly od paní učitelky ve složkách. Řešili jsme hádanky, luštily křížovky a skládali origami. Potom jsme vyběhli na školní zahradu a tam jsme hledali úkoly v kinder vajíčkách... celý článek

Soutěž v minipřehazované
21. 4. 2016 | Popková

Dne 20. 4  se čtyři žáci ze třídy 3.A zúčastnili utkání líšeňských škol v minipřehazované na ZŠ Novolíšeňská. Zastoupeny zde byly všechny školy v našem okolí. Celkem soutěžilo 15 družstev po třech členech. Náš tým se jmenoval Horníci. Skládal se ze tří členů a jednoho náhradníka, který si též zahrál. Družstvo tvořil: Matěj Nezval, Jakub Klajmon, Majda Letochová a Anja Avdalovičová... celý článek

Uklízeli jsme Česko na Hádech a v okolí školy
20. 4. 2016 | Kruťová

I letos jsme se zapojili do 2. ročníku celorepublikové akce UKLIĎME SVĚT, UKLIĎME ČESKO. Naše škola zorganizovala úklid na Hádech, ve škole i v blízkém okolí školy. Vloni se zúčastnilo 50 dobrovolníků. Jak to bude letos? Kolik toho stihneme uklidit? Bude nás dost? Letos přišlo fantastických téměř 80 lidí!... celý článek, fotoalbum

Reprezentanti ZŠ Horníkova na florbalovém turnaji v Bohunicích
20. 4. 2016 | Vardan

V pátek 8. 4. se chlapci z druhého stupně zúčastnili velmi silně obsazeného turnaje v krásné hale Tatranu Bohunice. Vzhledem k tomu, že o cennou trofej bojovalo 16 týmů a turnaj by byl neúnosně dlouhý, byli jsme nalosováni do druhé skupiny, kde jsme hráli tři zápasy. Naše družstvo hrálo ve složení: J. Drábek, M. Hlaváček, D. Elsner (brankář), O. Porč, D. Ružica, P. Pařízek, K. Kloss, M. Kovář, R. Urbanec a O. Skotal... celý článek

Obědy pro děti
19. 4. 2016 | Pavlíčková

Projekt, který pomáhá stovkám dětí v naší republice pravidelně jíst, oslovil i naši školu. Nadace WOMEN FOR WOMEN se snaží každoročně zajistit ve školách financování obědů pro děti, které by jinak kvůli své rodinné situaci na oběd nechodily. Protože se jedná o pomoc pro děti, postarala se o vše naše výchovná poradkyně... celý článek

Turnaj v přehazované líšeňských škol
15. 4. 2016 | Petrová

Ve čtvrtek 14. 4. se již potřetí sešla čtyři družstva dívek 2. stupně líšeňských škol do tělocvičen na ZŠ Horníkova k poměření sil - jak je kdo na tom v letošním školním roce v obratnosti, šikovnosti i v taktickém myšlení. Některá utkání proběhla naprosto jednoznačně ve prospěch budoucího vítěze v obou kategoriích, a to ZŠ Novolíšeňská. O další místa proběhly urputné boje. Nakonec si každá škola nějaké to oceněné umístnění vybojovala... celý článek, fotoalbum

Pythagoriáda 2016
14. 4. 2016 | Marvanová

Opět po roce, ve čtvrtek 7. dubna, zasedli nominovaní žáci 6., 7. a 8. tříd do lavic, aby změřili své schopnosti při řešení logických matematických úloh ve školním kole Pythagoriády. Na 15 úloh měli žáci vyhrazeno šedesát minut. Za každou správnou odpověď obdrželi soutěžící 1 bod. Úspěšným řešitelem se stal každý, kdo získal 9 a více bodů... celý článek

Soutěž v piškvorkách
13. 4. 2016 | Popková

Dne 13. 4. probíhala na 1. stupni soutěž v piškvorkách. Stateční borci dorazili do třídy 3.A v hojném počtu. Po krátkém vysvětlení pravidel následoval lítý boj o prvenství. Neporazitelná vítězka z minulého ročníku chtěla obhájit i tentokrát svou pozici. Nakonec ale s pořadím řádně zamíchal nový borec nakonec. Nu, roste nám na naší škole nová generace zarputilých piškvorkářů. Jak tedy nelítostný turnaj skončil?... celý článek

Publikovali o nás
11. 4. 2016 | Burda

Na webu našeho zřizovatele v sekci Reportáže a videa nás těší již druhý příspěvek (první byl Zápis prvňáčků v Líšni), navíc tentokrát celý věnovaný naší škole. Pod titulkem "ZŠ Horníkova: Sport i enviromentální výchova" si ho můžete prohlédnout na příslušných stránkách www.brno-lisen.cz, na portálu www.vlisni.cz i na youtube.com.

Brněnské dny pro Zemi 2016
8. 4. 2016 | Burda

Od 15. do 24. 4. 2016 se pod záštitou náměstka primátora pro rozvoj města uskuteční řada zajímavých společenských, kulturních i sportovních akcí Brněnských dnů pro zemi 2016. Z přiloženého programu si můžete vybrat ty svoje a dost možná, že se na nich setkáme... celá pozvánka

Recitační soutěž
8. 4. 2016 | Muller

Ve dnech prvních slunečních paprsků se na naší škole uskutečnila recitační soutěž. Opět jsme se mohli přesvědčit, že o literaturu je mezi dětmi stále zájem a v době plné počítačů a médií najdeme příznivce poezie. Opravdovým zážitkem pro diváky a porotu se stal přednes pozdějšího vítěze Adama Hrdličky. I všem ostatním žákům děkujeme za pěkné výkony... celý článek

Česko svítí modře
3. 4. 2016 | ředitel školy

2. dubna si připomínáme Světový den povědomí o autismu. Přesto, že některou formu autismu má 148 milionů osob a z toho 200 tisíc jich žije v naší zemi, málo se o ní ví. Právě proto velmi vítáme a podporujeme již III. ročník kampaně Naděje pro autismus. Kampaň probíhá od 2. do 30. dubna 2016 pod motivačním názvem Česko svítí modře... celý článek

Napsali o nás v Brněnském Metropolitanu
2. 4. 2016 | webmaster

V dubnovém vydání Brněnského Metropolitanu (vychází v nákladu 180 tisíc výtisků) si můžete přečíst článek "Anglické menu na ZŠ Horníkova". Těší nás pozitivní hodnocení výuky angličtiny na naší škole i propagace výběrové 6. třídy, kterou otevíráme ve školním roce 2016/2017. Doporučte článek i svým přátelům a známým... celý článek

Zajímá Vás, jaké akce v tomto školním roce pořádáme? Klikněte na tento odkaz!

6/16 | 5/16 |  4/16 | 3/16 | 2/16 | 1/16 | 12/15 | 11/15 | 10/15 | 9/15| ARCHIV

 

Aktualizace 13.10.2017, © webmaster