Aktuality ze života školy

6/16 | 5/16 |  4/16 | 3/16 | 2/16 | 1/16 | 12/15 | 11/15 | 10/15 | 9/15| ARCHIV

                   

Všechna loga zahrnují linky na weby našich projektů a partnerů - vyzkoušejte!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Talentová zkouška pro přijetí žáků do výběrové 6. třídy
11. 3. 2016 | ředitel školy

Talentová zkouška pro školní rok 2016/2017 se uskuteční ve čtvrtek 26. 5. 2016 od 9 do 11 hodin v budově školy na ulici Horníkova 1. Náhradní termín ve čtvrtek 2. 6. 2016 ve stejném čase a místě.
Žáci budou ke zkoušce zařazeni na základě přihlášky, kterou je možné do školy doručit nejpozději do 20. 5. 2016 poštou, osobně nebo elektronicky.
Přihlášení zájemci se dostaví 26. 5. v 08:45 do vestibulu školy, přinesou si psací a rýsovací pomůcky a přezůvky. Po dobu zkoušky škola za děti zodpovídá, proto nebudou moci odejít dříve, než zkouška bude pro všechny ukončena.
Zkouška proběhne písemnou formou. Bude obsahovat učivo 1. stupně ZŠ a tomu odpovídající logické úkoly.
Výsledky budou oznámeny 6. 6. 2016 na webu školy, a to pod číselným kódem, který bude dítěti přidělen u zkoušky.

Z tohoto odkazu si můžete stáhnout a vytisknout přihlášku ke zkoušce.

Ukliďme Česko 2016 - zapojte se s námi v sobotu 16. dubna v 9 hodin!
9. 3. 2016 | zástupkyně ředitele

Zapojte se s námi do 3. ročníku kampaně Ukliďme Česko podporované ministerstvem životního prostředí. ZŠ Horníkova se stará o čistotu svého okolí - Hády:
Rozdělíme se do 2 skupin. Jedna bude odklízet odpadky v samotném areálu školy a jeho nejbližším okolí nebo dělat drobné zahradní úpravy. Druhá skupina se vydá na blízké Hády a bude sbírat odpadky až směrem k Růženinu lomu... celá pozvánka

Zajímá Vás, jaké akce v tomto školním roce pořádáme? Klikněte na tento odkaz!

Školní parlament pořádá akce i pro naše nejmenší
31. 3. 2016 | Hasoňová

Členové školního parlamentu myslí i na naše nejmenší – děti z mateřské školy. Připravili pro ně karneval plný písniček, tance, soutěží, diplomů, odměn. Všechny děti ze školky měly na karneval vzorně připravené masky. A tak v jídelně tančili různí vojáci, čertíci, piráti, šašci, papoušci, kouzelníci… nechyběly samozřejmě víly a princezny. Vybrat nejlepší masky byl pro členy žákovského parlamentu opravdu těžký oříšek... celý článek, fotoalbum

English Star
31. 3. 2016 | Plšková

V měsíci březnu se naši nejmladší žáci zúčastnili soutěže English Star, kterou pořádá základní škola Bakalovo nábřeží.  Soutěž proběhla ve třech kategoriích – 1. třídy, 2. třídy a 3. třídy. Naši školu reprezentovalo 6 dětí. Témata byla zkoušena ústně i písemně, přičemž test byl založen na vybarvování, spojování a kroužkování správných odpovědí (obrázků). Pouze třeťáci již písemně odpovídali na jednoduché otázky a také spojovali slova s obrázky... celý článek

Adoptovali jsme sovici z brněnské ZOO
30. 3. 2016 | Hasoňová

Pravidelní čtenáři webových stránek vědí, že 15. 3. 2016 proběhl ve vestibulu školy jarní jarmark zorganizovaný žáky školního parlamentu. Cílem bylo prodávat výrobky vytvořené parlamenťáky a dobrovolníky z různých tříd a získat tak peníze na sponzorování sovice sněžní. Jsme rádi, že nás podpořily i některé paní učitelky, které napekly dobrůtky, které jsme prodávali... celý článek

Parlament zorganizoval jarní jarmark a podpořil adopci sovice sněžní
30. 3. 2016 | Hasoňová

Poslední měsíc a půl byl pro členy školního parlamentu náročnější než obvykle. V anketě, kterou parlamenťáci zorganizovali, žáci rozhodli, že adoptují sovici sněžní – sovu má přece naše škola ve znaku! Bylo třeba vyrobit spoustu drobností na jarní jarmark.  A nejen vyrobit, napřed je třeba něco pěkného vymyslet, vytvořit vzorek, šablonu... celý článek, fotoalbum

Opět KLOKAN!
26. 3. 2016 | Marvanová

Už je to rok, co jsme ho měli ve škole naposled! Koho? No přece klokana, matematického klokana! V pátek 18. března přesně v 10 hodin (stejně jako na celém světě) zasedli soutěžící, které matematika baví a zajímá, do lavic k řešení 24 logických úloh. Pod dohledem slečny asistentky byli rozděleni do dvou skupin podle věku - žáci 6. a 7. třídy řešili úlohy v kategorii BENJAMÍN, žáci 8. a 9. třídy v kategorii KADET... celý článek

Školní družina v knihovně
23. 3. 2016 | Peloušková

Tradičně v měsíci březnu navštěvujeme s dětmi školní družiny místní oddělení knihovny J. Mahena. Letos jsme se rozdělili do dvou skupin. Jako první se do knihovny vypravili prvňáčci. Po seznámení s pravidly půjčování knížek jsme se vraceli do školy s předsevzetím, že tato návštěva určitě nebyla poslední... celý článek

Čtenářská dílna ve 3.A
23. 3. 2016 | Popková

S projektem "Čtenářských dílen" jsme se setkávali v prvním pololetí. Nám se však tak líbil, že jsme se rozhodli pokračovat. Tentokrát jsme si připravili vlastní knížky, které máme již přečteny nebo je právě čteme. Každý z nás si měl připravit něco zajímavého o své knížce do sešitu dílen. Našli jsme si něco o autorovi, ilustrátorovi knihy, krátce jsme pověděli o ději a co se nám nejvíce líbilo. Někteří z nás i namalovali ke knížce obrázek... celý článek

Matematický klokan na 1. stupni
23. 3. 2016 | Popková

V pátek 18. 3. se v hodinách matematiky psala celostátní soutěž v logickém počítání – Matematický klokan. Na prvním stupni byly kategorie Cvrček a Klokánek. Cvrček byl pro děti druhých a třetích tříd, Klokánek pak pro děti čtvrtých a pátých tříd. Děti vždy začínaly s určitým počtem bodů, takže nikdo neskončil se záporným výsledkem. Úkoly byly rozděleny podle obtížnosti po třech, čtyřech a pěti bodech. Čas na řešení byl 60 minut a žáci si vybírali z pěti nabídnutých odpovědí... celý článek

Jak jsme stavěli hrady
22. 3. 2016 | Popková

Třída 3.A  se v pracovních činnostech proměnila ve středověk. Stavěli jsme totiž hrady. Jako materiál nám posloužily prázdné krabice, ruličky od toaletních papírů, barevné papíry a dobré nápady. Nejprve nás čekal první boj o krabice. Děti statečně vybojovaly všechny krabice od dospěláků a tak vše začalo nabírat velkých rozměrů... celý článek

Velikonoční focení
22. 3. 2016 | Popková

Třída 3.A si připravila pro rodiče překvapení. Paní asistentka Marcelka Rymešová dostala ohromný nápad - připravit si pro rodiče velikonoční fotečky jejich kuřátek. Nakreslily se kulisy pro focení v rámci pracovních činností, děti si donesly žlutá trička, nastavil se foťáček a šlo se na věc. Každé dítě se vyfotilo s hlavičkou ve vajíčku, které bylo zasazeno do trávy, doplnilo to odzbrojujícím úsměvem a kuřátko bylo na světě... celý článek

Program Hasík ve 2. třídách
22. 3. 2016 | Baláková, Svobodová

V měsíci březnu nás navštívili hasiči ze HZS Brno-Líšeň. Každá třída absolvovala dvě výukové lekce. První část byla zaměřena na znalost čísel tísňového volání a zásady první pomoci. Dále nám hasiči předvedli svou výstroj, kterou používají při skutečném zásahu. Děti slyšely i autentické zvuky a hovořily s hasičem přes dýchací masku... celý článek

Diskotéka pod taktovkou kluků ze 6.A
21. 3. 2016 | Žabková

15. března se žáci, ale i rodiče mohli přesvědčit, že školní jídelna nemusí nutně sloužit pouze ke stravování, ale během několika minut se může změnit třeba na taneční parket. Šesťáci, konkrétně Davidové Zavadil a Langer, Dan Němec, Filip Lavický a Honza David, si pro své spolužáky připravili na odpoledne nejen nálož dobré hudby, ale i spoustu soutěží, které samozřejmě nezůstaly bez ocenění. Atmosféra byla skvělá a zábava v žádném případě nevázla... celý článek

Návštěva knihovny
21. 3. 2016 | Herková

Podporovat oblibu čtení knížek u dětí je důležité a pro učitele také velkou výzvou. V hodinách literární výchovy se snažíme ukázkami z nejznámějších, ale i nejpřitažlivějších knih tento zájem prohlubovat. Žáci se seznamují se zajímavými hrdiny a mohou se vžívat do poutavých příběhů. Další možností, jak se děti mohou seznámit s knihou, je navštívit knihovnu. A tak jsme se 18. března se třídou 6.B vypravili do Knihovny Jiřího Mahena v Líšni... celý článek

Adoptovali jsme si sovu
21. 3. 2016 | Burda

Žáci ze školního parlamentu dokázali při prodejním jarmarku prodat výrobky dětí, učitelů i rodičů za několik tisíc korun, které pak využili na adopci sovice sněžné v brněnské zoologické zahradě. Máme raději zvířata na svobodě, ale když už jsou v zahradách a ve volné přírodě by pravděpodobně nepřežila, snažíme se jim jejich život usnadnit... celý článek

Recitační soutěž žáků 1. stupně
20. 3. 2016 | Mezihoráková

Dne 16. března se konalo školní kolo recitační soutěže pro žáky 1. stupně. Zúčastnilo se 23 žáků, kteří byli rozděleni do tří kategorií. Přednes všech dětí byl na velmi dobré úrovni a pro komisi bylo mnohdy obtížné o vítězích rozhodnout. Výsledky soutěže... celý článek

5.A navštívila Hvězdárnu a planetárium
20. 3. 2016 | Mezihoráková

Ve středu 16. 3. 2016 navštívili žáci třídy 5.A Hvězdárnu a planetárium v Brně. Nejprve jsme si prohlédli aktuální noční oblohu, pátrali po nápadných souhvězdích, hvězdách a planetách. V druhé části představení jsme se vydali na cestu Sluneční soustavou a odhalili některá planetární "nej". Nahlédli jsme pod pokličku vzniku Sluneční soustavy... celý článek

V 8.C se připravujeme na velikonoce
17. 3. 2016 | Petrová

Velikonoční svátky ruku v ruce s jarem už jsou za dveřmi a my s nimi držíme krok. Ve výtvarce jsme zdobili barvami na textil prostírání s jarním nebo velikonočním motivem. Po krátké přípravě papírového návrhu a jsme se pustili do práce. Byli jsme mile překvapeni jak jsme šikovní... celý článek

Anglicko-české představení pro naše nejmenší
17. 3. 2016 | Plšková

V pondělí 14. 3. 2016 se dětem prvních a druhých tříd zpestřila výuka anglického jazyka. Zástupci agentury Frog, která na naší škola provozuje anglickou družinku, zahráli dětem představení "O ztraceném kocourku Felixovi". Děti se nejen bavily, ale také vzdělávaly... celý článek

Stříbrné medaile našich reprezentantů na turnaji Čejka cup
15. 3. 2016 | Muller

Ve čtvrtek 10. 3. 2016 se v hale ZŠ Čejkovická na Vinohradech uskutečnil florbalový turnaj pro žáky 1. až 5. tříd za účasti reprezentantů pěti brněnských škol. Náš tým okusil hořkost porážky pouze s pozdějšími vítězi turnaje, nad ostatními včetně družstva pořadatelské školy přesvědčivě zvítězil. Výsledkem tedy byla stříbrná medaile - gratulujeme!... celý článek

Lyžařský kurz v Jeseníkách
15. 3. 2016 | Vardan

V letošním roce se uskutečnil lyžařský výcvikový kurz v Jeseníkách v obci Hraběšice. Ubytováni jsme byli v horské chatě U jelena. Zúčastnilo se 39 žáků pátých až osmých tříd ve dnech 21. – 26. února 2016. Přesto, že toto datum skýtá jistotu zasněžené krajiny, tak nám po příjezdu a pohledu na sjezdovku, která je v bezprostřední blízkosti chaty bylo jasné, že pokud nechceme chodit na konvalinky, musíme za sněhem dojíždět do vyšších nadmořských výšek... celý článek, fotoalbum

Lyžák z pohledu žákyň 8.A
15. 3. 2016 | Štofková, Nosavcovová

Koncem února někteří žáci naší školy vyrazili na lyžák.  Všichni jsme se těšili, až si pořádně zalyžujeme. Hned po příjezdu nás ovšem zklamalo, že i přesto, že jsme na horách, není sníh. Již v autobuse jsme se rozdělili do skupin, z nichž každá dostala svůj pokoj. Když jsme si pokoje prohlédli, usoudili jsme, že jsou sice pěkné, ale kapacita není určena pro tolik osob... celý článek, fotoalbum

Týden oblíbených jídel v režii školního parlamentu Horníci
13. 3. 2016 | ředitel školy

Po roce tu opět máme Týden oblíbených jídel! Na základě ankety mezi žáky školy školní parlament Horníci vybral nejoblíbenější jídla, které nám v týdnu od 14. do 18. března naše školní kuchyně připraví. Můžeme se tak těšit například na pizzu, "smažák", buchtičky s krémem, smažený řízek nebo svíčkovou. Každý den je jedno z hlavních jídel naše oblíbené. A nepřehlédněte ani výběrové polévky.

Prostě na ten skvělý jídelníček musíte hned mrknout (kliknout)! Přejeme dobrou chuť :o)

Dopravní výchova ve 2. třídách
13. 3. 2016 | Baláková, Svobodová

V letošním školním roce jsme se ve 2. třídách zaměřili na upevňování učiva dopravní výchovy. Na interaktivních tabulích máme k dispozici pět lekcí výukových programů – DOPRAVNÍ ŠKOLA. Lekce jsou zaměřeny na chování chodců v dopravních situacích, na problematiku viditelnosti, na vybavení kola a chování cyklisty a zejména na znalost dopravních značek.... celý článek

Požární ochrana očima dětí
13. 3. 2016 | Petrová

Požární ochrana očima dětí - tak se jmenuje už 42. ročník výtvarné soutěže, kterou pořádá Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. V letošním roce na téma PROSTŘEDKY PRO HASEBNÍ ZÁSAH. Žáci 4.A , 6.A, 6.B, 7.A, 7.B se do práce pustili s velkým nadšením poté, co jsme si o náročné práci hasičů dlouho povídali... celý článek, fotoalbum

Soutěž ve čtenářské gramotnosti
13. 3. 2016 | Herková, Mezihoráková

Na naší škole proběhlo na konci února školní kolo soutěže ve čtenářské gramotnosti s názvem Babylon aneb rozumíme si? Soutěž byla uspořádána ve dvou kategoriích. V jedné kategorii soutěžili žáci páté třídy a ve druhé žáci šestých a sedmých tříd. Soutěžící řešili úkoly související se zadaným aktuálním textem... celý článek

Pozvánka na Velikonoční dílničky
13. 3. 2016 | webmaster

Spolek rodičů Horníček, MŠ Čtyřlístek a kolektiv školní družiny ZŠ Horníkova 1 srdečně zvou všechny děti, rodiče i prarodiče na Velikonoční dílničky, které se uskuteční ve středu 23. 3. 2016 od 17 do 19 hodin v jídelně školy na ulici Horníkova 1... celá pozvánka

I v letošním roce vyvěšujeme vlajku pro Tibet
13. 3. 2016 | Burda

Mezinárodní kampaň "Vlajka pro Tibet" vznikla v polovině devadesátých let v západní Evropě a stala se jednou z nejvýznamnějších symbolických akcí vyjadřujících podporu ochrany lidských práv nejen Tibeťanů, ale i obyvatel ČLR. Akce probíhá každý rok 10. března, v den výroční povstání Tibeťanů proti čínské okupaci Tibetu. Při povstání v roce 1959 zemřelo více než 80 000 Tibeťanů, přes milion Tibeťanů zemřelo v následujících letech ve vězeních, pracovních táborech nebo v důsledku hladomoru. Cílem kampaně je poukázat na dlouhodobé porušování lidských práv v Tibetu... celý článek

První rorýsí budka na naší škole
13. 3. 2016 | Burda

Myslíte si, že existuje pták, který dokáže za letu, jíst, pít, pářit se i spát? A denně uletí až 900 km a létá rychlostí až 200 km/hod? ANO! Je to právě chráněný rorýs obecný. Možná jste zaznamenali, že jsme se v loňském roce stali jednou z rorýsích škol. Co to znamená? Každá škola, která se rozhodne pomáhat rorýsům, musí splnit 3 podmínky... celý článek

Ekokodex spatřil světlo světa
10. 3. 2016 | Kruťová

Také jste týdny před jarními prázdninami chodili ve vestibulu kolem velké bílé desky a stále jste se podivovali, co to tam pořád překáží??

Odhalení díla, které se skrývalo otočené na velké bílé těžké desce, jsme si užili po jarních prázdninách. První vyučovací hodinu se sešel ve vestibulu nejprve 1. stupeň, následně pak druhý stupeň a připomněli jsme si naši ekologickou tříletou cestu... celý článek, fotoalbum

Známe vítěze biologické olympiády
10. 3. 2016 | Kruťová

Jako každý rok, i letos proběhlo v únoru před lyžákem školní kolo biologické olympiády. Olympiády se zúčastnilo 28 žáků. Kvůli velkém počtu byli žáci rozděleni do 2 tříd. Nejprve všichni psali test a pak se rozhodli, zda se budou nejprve věnovat poznávačce nebo laboratorce.  Laboratorka byla náročná na pečlivé prostudování zadání a zhotovení mikroskopického preparátu. Mladší žáci mikroskopovali klíček zrna pšenice a starší žáci řez kořenem zázvoru... celý článek, fotoalbum

Pátek - dýdžejů svátek
10. 3. 2016 | Kruťová

Kde se vzala, tu se vzala, začala hrát každý pátek o velké přestávce ze školního rozhlasu hudba, konkrétně písničky na přání… V rámci programu Ekoškola jsme se vloni věnovali v žákovském parlamentu tématům odpady a přírodní prostředí. Ač to s odpady vůbec nesouvisí, napadlo členy parlamentu (nebo možná i některé z vás a svým parlamentním zástupcům jste to řekli), že by z rozhlasu mohla hrát hudba a zpříjemnit tak žákům i učitelům pobyt ve škole... celý článek

Slepičí vajíčko ke snídani nebo k výzkumu?
10. 3. 2016 | Kruťová

Jelikož se mi moc líbilo, jak se žáci 7. tříd zhostili výzkumné laboratorní práce, tak vám jejich aktivitu představím. Čekala jsem, že si po jarních prázdninách všichni zapomenou vajíčka doma. Opak byl pravdou, připraveni byli žáci dokonale J.

Prvním úkolem bylo – udělat do skořápky dírku a pinzetou ji postupně zvětšovat, aby byl pozorovatelný žloutek a poutka. To byl snad nejtěžší krok! Všichni se báli udeřit do vajíčka pinzetou, aby jej snad nerozbili úplně. První důlek a náraz na papírovou blánu dodal žákům odvahy a už kousek po kousku preparovali skořápku a vytvářeli téměř umělecká díla... celý článek

Pozvánka a dopis od spolku rodičů Horníček
9. 3. 2016 | webmaster

Spolek rodičů Horníček, MŠ Čtyřlístek a kolektiv školní družiny ZŠ Horníkova 1 srdečně zvou všechny děti, rodiče i prarodiče na Velikonoční dílničky, které se uskuteční ve středu 23. 3. 2016 od 17 do 19 hodin v jídelně školy na ulici Horníkova 1.

Přečtěte si také dopis, kterým se předsedkyně spolku Horníček obrací na rodiče žáků ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1.

Preventivní program Veselé zoubky
7. 3. 2016 | Pelikánová

Čistím, čistíš, čistíme. Co? No přece zuby. Jak? Všelijak. Od čtvrtku 25. 2. si budou umět naši prvňáčci správně čistit zuby. Proč zrovna od tohoto dne? Protože všechny tři první třídy navštívily během dopoledne dentální hygienistky z Masarykovy univerzity, aby dětem vysvětlily v rámci preventivního programu VESELÉ ZOUBKY, jak je důležité správně pečovat o chrup... celý článek, fotoalbum

Zajímá Vás, jaké akce v tomto školním roce pořádáme? Klikněte na tento odkaz!

6/16 | 5/16 |  4/16 | 3/16 | 2/16 | 1/16 | 12/15 | 11/15 | 10/15 | 9/15| ARCHIV

 

Aktualizace 13.10.2017, © webmaster