Aktuality ze života školy

6/15 | 5/15 | 4/15 | 3/15 | 2/15 | 1/15 | 12/14 | 11/14 | 10/14 | 9/14| ARCHIV

 

Naše projekty a partneři

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Promítej i Ty! - film Manželka za 50 ovcí + prezentace 6.B
18. 3. 2015 | Kruťová

V rámci cyklu projektu Promítej i Ty promítáme v dubnu další film – Manželka za 50 ovcí. Kromě filmu se můžete těšit i na prezentaci třídy 6. B. Žáci se v rámci hodin občanské výchovy zabývají tématem rovnosti mužů a žen a mají pro vás připraveny zajímavé závěry svých zkoumání a zjišťování.
Nima Sarvestani / Švédsko / 2010 / 52 min.
V této době, kdy panuje zvýšená citlivost vůči islámské kultuře, jistě rádi shlédnete... celý článek

Ukliďme Česko
10. 3. 2015 | Kruťová

V sobotu 18. dubna 2015 v 09:00 to vypukne. Zapojte se s námi do 2. ročníku kampaně Ukliďme Česko podporované MŽP!

ZŠ Horníkova se stará o čistotu svého okolí - Hády:

Nejprve odklidíme drobné odpadky v samotném areálu školy a jeho nejbližším okolí. Poté se vydáme na blízké Hády k Růženinu lomu. Bude-li dost času a dobrovolníků, zvládneme i horní část Hádů. Jakožto cíl odpoledních procházek Líšňáků, si zaslouží toto místo vypadat k světu... celý článek

Hledáme kvalifikovanou učitelku do MŠ
6. 3. 2015 | ředitel školy

Hledáme kvalifikovanou učitelku do MŠ: nejlépe s praxí, na plný úvazek. Zájemci mohou zaslat životopis na e-mailovou adresu: sekretariat@zshornikova.cz. Bližší informace podá zástupkyně ředitele Mgr. Blanka Kohoutová, telefon 727 818 797.

To jsme my, žáci a učitelé naší školy ve ŠR 2014/2015

Další videa si můžete prohlédnou ve videoalbu

V anketě jsme vybrali 10 nejoblíbenějších jídel
30. 3. 2015 | Kruťová

Máme vybráno! V anketě jsme nominovali deset nejoblíbenějších jídel ze školní jídelny. Pět z nich bude vybráno do jídelníčku v týdnu od 13. do 17. 4. 2015. Vybrali jsem i nejoblíbenější přílohy a polévku - přečtěte si o příslušné informace doplněný článek z 18. 3.

Dobrou chuť!

Matematický klokan na 1. stupni
30. 3. 2015 | Popková

20. března proběhla na naší škole matematická soutěž „Klokan.“ Na prvním stupni se soutěžilo v kategorii Cvrček a Klokánek. Řešitelé měli na vypracování 60 minut čistého času a pracovalo se v hodinách matematiky.

V kategorii Cvrček obsahoval test 18 úloh, přičemž byly úkoly hodnoceny body podle obtížnosti. V kategorii Klokánek děti řešily 24 úloh... celý článek

Matematický klokan 2015
29. 3. 2015 | Marvanová

V pátek 20. 3. se naše škola jako každý rok zapojila do celosvětové soutěže Matematický klokan. Žáci, kteří mají zájem o logické matematické úlohy, se přihlásili u svých vyučujících matematiky a natěšeni čekali na zahájení soutěže. Když se konečně dočkali, měli před sebou 60 minut soustředění a rozhodování o volbě správné odpovědi. Soutěžilo se ve dvou kategoriích - Benjamín (6. a 7. třída) a Klokan (8. a 9. třída)... celý článek

Přání ke Dni učitelů
28. 3. 2015 | Burda

V pátek před svátkem všech učitelů, dostal každý z našich pedagogů krabici s přáníčky od svých žáků. Tuto akci zorganizoval školní parlament. Chtěl bych jim ještě jednou touto cestou poděkovat za skvělý nápad. Zároveň se přidávám i já s přáním našim učitelům všeho nejlepšího do nelehkého, ale krásného pedagogického života... celý článek, fotoalbum

Pozvánka na velikonoční dílničky
27. 3. 2015 | Žabková

Pracovníci MŠ Čtyřlítek a školní družiny zvou všechny děti, rodiče i prarodiče na velikonoční dílničky. Přijďte si něco vyrobit a velikonočně se naladit ve středu 1. 4. 2015 od 16 do 18 hodin do školní jídelny... celá pozvánka

Kouzelný svět knihy
26. 3. 2015 | Peloušková

Známe to asi všichni, rozečtenou knížku je potřeba založit, ale zrovna není čím. Ve školní družině si děti vyrobily záložky z barevných papírů, s jarními kytičkami, ozdobené mašličkou. Někteří šikovnější si připravili záložky také jako dárečky. Určitě potěší svou barevností všechny čtenáře.

Do výtvarné soutěže na téma Kouzelný svět knihy jsme si připravili ilustrace ke knížkám, s kterými jsme měli příležitost se ve školní družině seznámit... celý článek, fotoalbum

Hrátky s chemií
26. 3. 2015 | Svobodová

V úterý 24. 3. se žáci 1. A zúčastnili zajímavého programu s názvem "Hrátky s chemií." Pan učitel Musil, který učí na druhém stupni chemii, pozval děti do odborné učebny chemie. Zde měl pro ně připravenou hodinu plnou zábavy a pokusů. Děti se seznámily nejen se základní chemickou terminologií, ale i s názvy různých chemických látek, které k pokusům použil. Nejvíc se jim líbily pokusy s ohněm, pak také pokus s popelem a obarvenou vodou... celý článek, fotoalbum

Naši žáci ve výtvarných soutěžích
25. 3. 2015 | Petrová

Středisko volného času Lužánky vyhlásilo mimořádnou výtvarnou soutěž, která je součástí projektu "Děti malují pro Konto Bariéry"  Děti se pokoušely namalovat čápa, jak ho znají ze svého okolí, nebo co se o něm dověděly a jak si jej představují v jeho přirozeném prostředí. Žáci naší školy se účastní soutěže ve třech kategoriích... celý článek, fotoalbum

Učit se dá i jinak
24. 3. 2015 | Burda

Tak velký zájem jsme nečekali. Avizované pozorování částečného zatmění slunce v pátek 20. 3. přilákalo na naši střešní verandu celé třídy prvního i druhého stupně, včetně učitelů. Mezi 9:40 až 11:00 jsme za krásného počasí sledovali, jak stín měsíce postupně zakrývá naše sluníčko... celý článek, fotoalbum

Vesmírná mise
24. 3. 2015 | Popková

Třídy 5.A a 5.B začaly pracovat v měsíci lednu na „Vesmírné misi.“ Práce se promítala do předmětů přírodovědy, matematiky, výtvarné výchovy, českého jazyka a vlastivědy. Děti plnily úkoly dle pokynů v pracovních listech, volily si kapitána, poddůstojníka a posádku. Každý člen posádky měl za úkol vypracovat určitou část listu dle zadání. Práci koordinoval kapitán posádky. Celý projekt žáci vyzdobili obrázky s tématy vesmíru, planet, kosmonautiky a hvězd... celý článek

Kam s ním - našim odpadem v Líšni
24. 3. 2015 | Musil

S touto otázkou přicházeli zvídaví návštěvníci úterní KINOKAVÁRNY. Příjemnou atmosféru tohoto večera doplnili svou prezentací žáci třídy 7. A. K odpovědím na záludné otázky přítomného publika byli žáci vybaveni svými poznatky a postřehy, které zjistili a nasbírali v rámci svého environmentálního projektu. Nejdříve přítomným divákům vysvětlili, co je recyklace odpadů a proč je pro nás tak důležitá... celý článek, fotoalbum

Pythagoriáda 5. ročníku
24. 3. 2015 | Popková

V pondělí  23. 3. proběhla v pátých třídách matematická soutěž "Pythagoriáda." Zúčastnilo se jí celkem 31 žáků. Přestože úkoly byly velmi náročné, většina se alespoň pokusila o její dokončení. A jak vše dopadlo? Na prvním místě se umístil s 11 body Vojtěch Enžl z 5.B, na druhém místě byla Sabina Pavelková z 5.A a třetí místa obsadili Martin Mitrenga a Adam Vencbauer z 5.B. Vojtěch Enžl postupuje do okresního kola... celý článek

Turnaj v přehazované dívek
24. 3. 2015 | Petrová

Ve čtvrtek 19.3. proběhl na naší škole 2. ročník turnaje v přehazované dívek 2. stupně líšeňských škol. Letos děvčata bojovala nejen o prestižní reprezentaci své školy, ale nově také o putovní pohár, který byl připraven pro kategorii dívek 8. a 9. tříd. Po velmi vyrovnaných soubojích za mohutného povzbuzování diváků z řad spolužáků děvčata ze třídy 9.A vybojovala 1. místo ve své kategorii, a to znamená, že putovní pohár zůstane pro letošní školní rok u nás ve škole... celý článek, fotoalbum

Březen ve školní družině
23. 3. 2015 | Peloušková

Měsíc březen je od nepaměti zapsán v povědomí všech jako měsíc knihy. Je to oslava knížek, bez kterých si nedovedeme představit mnoho lidských činností. V neposlední řadě je také důležitá podpora čtenáře od nejútlejšího věku. Ve školní družině je knížka neodmyslitelně spjata s odpočinkovou činností.  Po obědě se nabízí prostor pro pravidelnou četbu... celý článek, fotoalbum

Nový web na podporu výuky přírodopisu
22. 3. 2015 | webmaster

Posledním příspěvkem do sekce Třídní a předmětové weby je "ZŠ Horníkova - přírodopis" - web Mgr. Zuzany Kruťové na podporu její výuky přírodopisu. Žáci 7. ročníku zde najdou i odkaz na vzorový fotoherbář.

Promítej i Ty! - film Manželka za 50 ovcí + prezentace 6.B
18. 3. 2015 | Kruťová

V rámci cyklu projektu Promítej i Ty promítáme v dubnu další film – Manželka za 50 ovcíKromě filmu se můžete těšit i na prezentaci třídy 6. B. Žáci se v rámci hodin občanské výchovy zabývají tématem rovnosti mužů a žen a mají pro vás připraveny zajímavé závěry svých zkoumání a zjišťování.

Nima Sarvestani / Švédsko / 2010 / 52 min.

V této době, kdy panuje zvýšená citlivost vůči islámské kultuře, jistě rádi shlédnete... celý článek

Týden oblíbených jídel
18. 3. 2015 | Kruťová

Pro velký úspěch v loňském školním roce pro vás i letos chystají naši žáci akci Týden oblíbených jídel. Tentokrát budou organizátory akce žáci ze školního parlamentu. V úterý 24. 3. budou žáci z parlamentu obcházet žáky ve třídách i učitele. Promyslete si svá 3 nejoblíbenější jídla, která se v naší školní jídelně vaří, a na hlasovacích lístcích nám je v úterý napíšete... celý článek

Ohlédnutí za prací pěveckého sboru Pavouček
18. 3. 2015 | Mikulicová

Již několik let navštěvuje pěvecký sbor naší školy Domovy s pečovatelskou službou na ulici Nopova a Věstonická, aby svým zpěvem potěšili seniory v předvánočním čase. Nezapomněli jsme na ně ani tentokrát. Pro návštěvníky Brněnských Vánoc děti zazpívaly... celý článek, fotoalbum, video

Turnaj v piškvorkách
17. 3. 2015 | Popková

Dne 16. 3. 2015 se konal na naší škole turnaj v piškvorkách. Zúčastnilo se ho celkem 12 dětí ze třetí, čtvrté a páté třídy. Žáci hráli ve dvojicích a střídali se mezi sebou.

A jak vše dopadlo? Na prvních a druhých místech se umístili hned dva hráči... celý článek

Naši kluci vybojovali v turnaji Čejka cup ve florbale první místo
13. 3. 2015 | Burda

Gratulujeme našim klukům z pátých tříd za úžasný výkon, při kterém porazili všechny konkurenční týmy a zaslouženě si odvezli krásný pohár za první místo. Děkujeme za skvělou reprezentaci naší školy. Poděkování patří i panu učiteli Mullerovi, který kluky na turnaj připravil. Podívejte se na několik fotografií z turnaje... celý článek, fotoalbum

Školní družina v knihovně
12. 3. 2015 | Peloušková

V měsíci březnu probíhá ve školní družině projekt Malý čtenář. Tradiční návštěva místní knihovny je součástí projektu. Vypravili jsme se do ní v úterý 10. března. Děti se moc těšily a v knihovně si určený čas patřičně užily. Paní knihovnice nás přivítala a všech 50 dětí zaujala svým vyprávěním. Volný čas děti využily různě, někdo dal přednost časopisům, jiné děti lákaly nové knížky a ti, kteří již knihovnu navštěvují pravidelně, si domů odnášeli zásobu nového čtení... celý článek, fotoalbum

Plavecký výcvik žáků 2.A
11. 3. 2015 | Pelikánová

V pátek 6. března začal našim druháčkům plavecký výcvik v bazénu ZŠ Holzova. Někteří byli natěšeni, někteří skrývali strach, protože neumí plavat. Všechny obavy byly zbytečné. Pod vedením instruktorů zvládly děti první dvouhodinovku výborně. A kdo bude děti učit nebát se vody, plavat a skákat do vody? Slečny Alžběta Dufková a Eliška Skácelová – několikanásobné mistryně republiky v synchronizovaném plavání... celý článek

Recitační soutěž na 1. stupni
11. 3. 2015 | Pelikánová, Svobodová, Mezihoráková

Již tradičně se počátkem měsíce března konala ve třídách 1. stupně třídní kola recitační soutěže. Z nich vzešli nejlepší recitátoři, kteří reprezentovali svoji třídu ve školním kole. To se konalo v pondělí 9. března 2015.

Soutěže se zúčastnilo 20 žáků. Byli rozděleni do tří kategorií. Děti recitovaly básničky klasických i novějších básníků a písničkářů. Přednesy byly na velice dobré úrovni, mnohdy bylo velmi těžké rozhodnout o prvních místech... celý článek

Vlajka pro Tibet
10. 3. 2015 | Popková

V úterý 10. 3. 2015 se naše škola připojila k celosvětové kampani „Vlajka pro Tibet“. Žáci 5.A si na tento den připravili prezentaci, která nám měla tuto nesmírně zajímavou zemi přiblížit a osvětlit nám, co znamená okupace, solidarita a bezpráví. Dozvěděli jsme se také, co Tibeťané rádi jedí, jak oslavují svátky, něco o jejich hudebních nástrojích, zvycích a porušování lidských práv... celý článek

Ukliďme Česko
10. 3. 2015 | Kruťová

Zapojte se s námi do 2. ročníku kampaně Ukliďme Česko podporované MŽP.

ZŠ Horníkova se stará o čistotu svého okolí - Hády:

Nejprve odklidíme drobné odpadky v samotném areálu školy a jeho nejbližším okolí. Poté se vydáme na blízké Hády k Růženinu lomu. Bude-li dost času a dobrovolníků, zvládneme i horní část Hádů. Jakožto cíl odpoledních procházek Líšňáků, si zaslouží toto místo vypadat k světu... celý článek

Opičí dráha
10. 3. 2015 | Müller

Před jarními prázdninami prokazovali svoji rychlost, zdatnost a obratnost nejmladší žáčci naší školy ve sportovní soutěži "Opičí dráze". Za nadšeného povzbuzování zvítězili Jakub Jelínek (1.A), Sebastian Aniol (1.B) a Marek Šišma (2.A). Stříbrné medaile patří Denisu Musilovi (1.A), Filipu Novákovi a Zdeňku Říhovi (2.A). Na třetích místech se umístili Kristián Korvas (1.A), Šimon Doležel (1.B) a Matěj Nezval (2.A)... celý článek, fotoalbum

English star
10. 3. 2015 | Plšková

Dne 10. 3. 2015 se žáci 2. a 3třídy zúčastnili soutěže ENGLISH STAR, která proběhla na ZŠ Bakalovo nábřeží. Soutěž měla část písemnou a ústní. Obě části probíhaly hravou a atraktivní formou. Soutěže se zúčastnilo více jak deset škol. Žáci naší školy si vedli v konkurenci šedesáti soutěžících velmi dobře, byla to určitě pro ně dobrá zkušenost... celý článek

Budeme pozorovat vzácné částečné zatmění slunce
9. 3. 2015 | Burda

Tuto vzácnou událost budeme moci pozorovat v pátek 20. 3. 2015, další podobná možnost bude v našich zeměpisných šířkách až v roce 2021. V případě dobré viditelnosti budeme o přestávce po druhé a třetí hodině pozorovat toto zatmění z verandy ve 4. patře u třídy 7. B. Vstup na verandu pouze v doprovodu učitele!... celý článek

Žáci ZŠ Horníkova na Valentýnském plese
6. 3. 2015 | Vardan

Naši žáci 7. – 9. tříd opět zahájili Valentýnský ples polonézou. Tentokrát tančili na hudbu A. Dvořáka – Polonéza Es dur. V letošním roce odtančilo s velkým úspěchem 15 párů. Za hodiny nácviku všem tanečníkům pod vedením Mgr. Mikulicové patřil závěrečný potlesk všech účastníků plesu... celý článek, fotoalbum, video

Vlajka pro Tibet
6. 3. 2015 | Kruťová, Popková

V týdnu od 9. do 13. 3 se naše škola stejně jako mnohé další instituce zapojí do mezinárodní kampaně "Vlajka pro Tibet". 

Chceme si tímto připomenout 56. výročí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci a upozornit na dlouhodobé porušování lidských práv v Číně... celý článek s odkazem na prezentaci vytvořenou žáky 5.A

Pangea a sedm statečných
6. 3. 2015 | Marvanová

Letos poprvé jsme se z informačních letáčků dověděli o mezinárodní matematické soutěži PANGEA. Účast byla nabídnuta žákům ve všech třídách druhého stupně a zcela dobrovolně se přihlásilo 7 žáků z 6. A.

Zadání přišlo poštou těsně před termínem konání školního kola. Natěšení žáci řešili 15 úloh různé náročnosti v pondělí 2. března... celý článek

Promítej i Ty – film Z popelnice do lednice + prezentace 7.A
5. 3. 2015 | Kruťová

V rámci cyklu projektu Promítej i Ty promítáme v březnu další film - Z popelnice do ledniceKromě filmu se můžete těšit i na prezentaci třídy 7. A. Uslyšíte povídání žáků, kteří se v environmentální výchově zabývají tématem odpadů. Odpoví nám na otázku, kam s odpadem v Líšni? Ve škole ví totiž právě oni nejvíce o odpadech, jejich třídění a zpracování v rámci Líšně. 

Dokumentární
Valentin Thurn / Německo / 2011 / 88 min... celý článek

Školní kolo soutěže v anglickém jazyce
4. 3. 2015 | Čech

Uvědomujeme si, jak velmi důležité je věnovat se nadaným žákům. Nejschopnější vždy posouvají společnost dál a vytvářejí pracovní příležitosti pro ty, kterým se tolik nedaří. Proto jsme letos zorganizovali podle přesných propozic Centra volního času v Lužánkách školní kolo Soutěže v anglickém jazyce. Děti si vyzkoušely práci s náročnými poslechovými cvičeními a především řízenou konverzaci s porotci na jedno z deseti předepsaných témat, které si každý vylosoval.

Soutěž probíhala ve dvou kategoriích, sedmáci bojovali v kategorii I. A, osmáci a deváťáci v kategorii II. A.... celý článek

Upřesnění nabídky poznávacího zájezdu do Anglie
3. 3. 2015 | Čech

Vážení rodiče,

oceňujeme Váš zájem o naši možnost poznávacího zájezdu do Velké Británie. Po zvážení všech nabídek oslovených cestovních kanceláří a počtu zájemců jsme vybrali jako nejvýhodnější nabídku CK Royal, oproti původní nabídce se liší program zájezdu, proto je součástí tohoto letáku. Jde nám o to, abyste byli co nejlépe informováni. Podařilo se nám posílit výuku s rodilým mluvčím ze šesti na devět hodin, v podstatě bez navýšení ceny. Termín jsme pečlivě volili tak, aby nezasahoval do předem plánovaných třídních výletů v květnu... celý článek

 

 

Aktualizace 06.11.2017, © webmaster