Aktuality ze života školy

6-7/17 | 5/17 | 4/17 | 3/17 | 2/17 | 1/17 | 12/16 | 11/16 | 10/16 | 7-9/16 | ARCHIV

                   

Všechna loga zahrnují linky na weby našich projektů a partnerů - vyzkoušejte!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ve spolupráci se spolkem Svět vzdělání, z.s., připravujeme v ZŠ Horníkova 1 otevření tříd s rozšířenou výukou angličtiny a matematiky.


Charakteristika
:

 • Od 1. do 5. třídy

 • Jedná se o navázání na běžný studijní program první třídy, který je rozšířený o angličtinu, logiku, matematiku a osobnostní rozvoj

 • 20 - 24 dětí ve třídě

 • Angličtinu vyučuje profesionální lektor (2 hodiny týdně) a rodilý mluvčí (1 hodiny týdně), jejichž výuka bude systematicky směřovat ke zkouškám Cambridge Englisch YLE

 • Matematika bude vyučována Hejného metodou, která rozvíjí logiku, kritické myšlení, vede k lepšímu pochopení matematiky i k rozvoji osobnosti dítěte

 • Matematiky a logika (1 hodina týdně) + půlené hodiny matematiky a češtiny

 • Osobnostní a psychologický rozvoj (1 hodina týdně)

 • Financování nadstandardních výukových hodin a půlených hodin, učebnic a učebních materiálů je realizováno z měsíčních příspěvků rodičů

 • Rozšiřování obzoru dětí formou exkurzí, besed, výletů, projektově orientované výuky

 • Důležitou hodnotou je také atmosféra vzájemného respektu a partnerství mezi učiteli a rodiči, individuálního přístup k rozvoji žáků a otevřené komunikace.


Vše důležité se dozvíte na informačních schůzkách. Další informační schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků se v ZŠ Horníkova 1 uskuteční 8. 3. 2017 v 18:00.


Pokud jste se již ke studiu v naší třídě rozhodli
, stačí si stáhnout přihlášku, vyplnit ji a nafocenou nebo naskenovanou zaslat na e-mail info@svetvzdelani.cz.

Ve školním roce 2017/2018 otevíráme výběrovou 6. třídu
27. 1. 2017 | ředitel školy

Ve školní roce 2017/2018 opět otevíráme výběrovou 6. třídu s rozšířenou výukou matematiky a anglického jazyka:

 • Nejbližší dny otevřených dveří v týdnu od 3. do 6. 4. 2017

 • Informační schůzka v úterý 25. 4. 2017 od 17:00

 • Talentová zkouška z matematiky a anglického jazyka ve čtvrtek 8. 6. 2017 od 09:00
 • Náhradní termín talentové zkoušky 15. 6. 2017 od 09:00.

Prostudujte celou informaci, stáhněte si přihlášku - vytiskněte ji, vyplňte a odevzdejte na sekretariát školy.

Dny otevřených dveří
22. 2. 2017 | ZŘ

Dny otevřených dveří na ZŠ Horníkova 1 se uskuteční  v týdnu od 3. do 6. 4. 2017, denně od 9, 10 a 11 hodin, v úterý 4. 4. i od 14 a 15 hodin. Budete mít možnost prohlédnout si prostory školy, získat potřebné informace k zápisu a zeptat se na vše, co Vás ohledně školy zajímá.

Ukliďme Česko
16. 2. 2017 | Kruťová

Zapojte se s námi do 4. ročníku celorepublikové kampaně Ukliďme Česko podporované Ministerstvem životního prostředí. ZŠ Horníkova se stará o čistotu svého okolí - Hády. Sejdeme se před školou v sobotu 8. 4. 2017 a rozdělíme se do dvou skupin. Jedna bude odklízet odpadky v samotném areálu školy a jeho nejbližším okolí nebo dělat drobné zahradní úpravy. Druhá skupina se vydá dolní cestou na blízké Hády k Růženinu lomu... celá pozvánka

Zajímá Vás, jaké akce v tomto školním roce pořádáme? Klikněte na tento odkaz!

Zvelebení učebny přírodopisu
28. 2. 2017 | Odehnalová

Učitelé přírodopisu vyzdobili vitrínu před učebnou, kde se mohou žáci učit poznávat základní nerosty, horniny a schránky měkkýšů. Podobně vystavené exponáty mají i na katedře přírodopisu na pedagogické fakultě MU. Dalším zajímavým přírůstkem je živá oblovka neboli Achatina se jménem Arnošt... celý článek

Nejlepší sběrači papíru
28. 2. 2017 | Hasoňová

Jak jste se mohli dočíst před měsícem, v lednu jsme naplnili kontejner 4086 kg papíru. Každému, kdo přispěl, patří poděkování. Ti žáci, kteří donesli více než 100 kg papíru, obdrželi navíc diplom a drobnou odměnu. A kteří to byli?... celý článek

Cesta kolem světa ve školní družině
27. 2. 2017 | Žabková, Peloušková

Známý český cestovatel a spisovatel Miroslav Zikmund jednou prohlásil, že nelituje jediného dne, kdy byl na cestách. S tímto tvrzením nelze než souhlasit a ve školní družině jsme se rozhodli, že i cestování prstem po mapě má své kouzlo a význam. Měsíc leden a část února jsme proto věnovali poznávání cizích krajů... celý článek

Lyžařský výcvikový kurz žáků 2. stupně
27. 2. 2017 | Jirků

V sekci Videoalbum nepřehlédněte nově publikované video z lyžařského výcvikového kurzu žáků 2. stupně, který se uskutečnil od 12. do 17. února 2017 v Karlově pod Pradědem... video

Navštívily nás děti z okolních mateřských škol
27. 2. 2017 | Peloušková

Přivítat milé návštěvníky jsme mohli ve středu 22. února 2017. Navštívilo nás skoro 180 dětí ze sedmi okolních mateřských škol. Tým pedagogů naší školy pod vedením paní zástupkyně Mgr. Heleny Hegarové připravil pro malé sportovce zábavné dopoledne v tělocvičně. Na výběr byla velmi oblíbená opičí dráha, nebo utkání v kopané. Děti udatně zápolily s překážkami a po výborných sportovních výkonech je všechny čekalo malé občerstvení ve školní jídelně... celý článek, fotoalbum

Školní družina na kluzišti
25. 2. 2017 | Peloušková

Letošní zima nám dopřála sněhovou nadílku, jakou jsme ve městě již dlouho nezažili. Po měsíci sáňkování a bobování jsme se rozhodli vyzkoušet také ledovou plochu, která se nám nabízí přímo kousek od školy v Salesiánském středisku. Měli jsme štěstí, že se nám podařilo rezervovat ledovou plochu ještě dřív, než se nečekaně rychle začalo oteplovat... celý článek, fotoalbum

Okresní kolo konverzační soutěže v angličtině
24. 2. 2017 | Navrátilová

Ve čtvrtek 23. února se v prostorách SVČ Lužánky konalo okresní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce. Z každé základní školy v okrese mohl postoupit jeden žák či žákyně v dané kategorii. Součástí soutěže byl poslech, následovalo krátké představení soutěžícího, popis obrázku a konverzace na dané téma... celý článek

Bezpečné Vánoce - dopravní výchova
23. 2. 2017 | Baláková

Před Vánocemi se k nám dostala zajímavá nabídka Centra Amavet- Junior Brno a Odboru dopravy Magistrátu města Brna. Jednalo se o dopravní testy BEZPEČNÉ VÁNOCE, které měly děti společně s rodiči vyplnit během vánočních svátků. Testy měly zhodnotit, nakolik jsou děti připraveny se vypořádat s nebezpečím spojeným s pohybem chodců a cyklistů v dopravním provozu... celý článek

Horníci na konferenci
22. 2. 2017 | Odehnalová

V úterý 21. 2. šli vybraní členové parlamentu (Magda, Viktor, Kuba, Andrea, Monča, Domi) na konferenci s názvem Parlamentní malé (h)ry. Akci pořádaly Masařky pod záštitou pana starosty Mgr. Břetislava Štefana. Ten setkání slavnostně zahájil úvodním slovem, poté už vše organizovali žáci ZŠ Masarova za pomoci svých koordinátorů... celý článek

4. polonéza našich žáků na Valentýnském plese
22. 2. 2017 | Mikulicová

Slavnostní polonézou zahájili žáci 9. ročníků školní Valentýnský ples, který se konal 11. 2. na naší škole. Byla to již čtvrtá polonéza, kterou naši žáci nacvičili a slavnostně oděni odtančili. Letošní polonézu předvedlo 11 párů na hudbu skladatele Petra Iljiče Čajkovského z opery Evžen Oněgin... celý článek

O hadech prakticky
22. 2. 2017 | Sikorová

Dne 13. 2. měli naši sedmáci jedinečnou příležitost zažít výuku biologie prakticky. Do třídy totiž přišel velký chovatel hadů Martin Kučera a přinesl nám rovnou několik exemplářů svých domácích mazlíčků. Děti měly možnost vidět a pohladit si třeba krajty nebo užovky. Vyprávění o hadech bylo velmi zajímavé, o čemž svědčilo velké množství dotazů ze strany žáků... celý článek

Plnoletý Valentýn
21. 2. 2017 | Poláková

18. valentýnský ples ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1, p.o., Spolku rodičů Horníček a Hudební školy YAMAHA se konal v sobotu 11. února v Brně - Líšni. Ples zahájili žáci ZŠ Horníkova 1 slavnostní polonézou, s novým programem se představila taneční skupina Mystery Sokola Líšeň a kromě výborné kapely VELVET (již podeváté!) k tanci i poslechu zazpíval člen Národního divadla Brno a učitel HŠ Yamaha Milan Řihák... celý článek, fotoalbum

Aktuality na stránkách Školního poradenského pracoviště
20. 2. 2017 | Pavlíčková

Na stránkách našeho školního poradenského pracoviště nepřehlédněte:

Pozvánka na dětskou burzu
20. 2. 2017 | Horníček, spolek rodičů

Horníček, spolek rodičů při ZŠ a MŠ Horníkova, Vás srdečně zve na jarní a letní dětskou burzu, kterou bude pořádat v sobotu 25. 3. 2017 od 9 do 12 hodin v jídelně ZŠ Horníkova 1 (vchod od sportovního areálu). Prodejte co Vám přebývá, kupte co Vám chybí... celá pozvánka

Valentýnská a zimní výstava v galerii Hády
14. 2. 2017 | Petrová

Pár dní před svátkem sv. Valentýna byly v galerii Hády vystaveny velmi nápadité obrázky žáků
8. tříd - uměleckého semináře. O tom jak zvládli velkou plochu A2, omezenou barevnost a téma Valentýn se můžete přesvědčit na následujících obrázcích. A jelikož taky zima ještě zdaleka nekončí, tak další část výstavy tvoří práce žáků 2. stupně se zimní tématikou... celý článek, fotoalbum

Litter Less - když méně znamená více
14. 2. 2017 | Žabková

V rámci Ekoškoly jsme se prostřednictvím žákovského parlamentu Horníci zapojili do mezinárodního projektu Litter Less a jak už samotný název napovídá, jedná se o projekt, jehož cílem je aktivní snižování odpadu. V letošním školním roce jsme se zaměřili na papír a sběr papíru v lednu napověděl, že žákům ani jejich rodičům není tato problematika lhostejná. Tím ale naše aktivita rozhodně nekončí... celý článek

Veselý týden: Strašidelný den
13. 2. 2017 | Hasoňová

Je už pátek, poslední den našeho VESELÉHO TÝDNE. ŠKODA!!! Dnes se žáci asi nejvíc vyřádili. Po škole se celý den pohybovali kouzelníci, čarodějnice, strašidla, upíři, nejrůznější příšery, prostě havěť, která je nejaktivnější v noci. A denní světlo jim tentokrát vůbec nevadilo. Snažili se nahánět hrůzu, ale nikdo se jich nebál. U nás máme jenom hodná strašidýlka... celý článek, fotoalbum

Veselý týden: Zvířecí den
13. 2. 2017 | Odehnalová

Ve čtvrtek 9. února přišlo místo dětí do školy spoustu zvířátek. Některé kostýmy byly opravdu originální. Rodiče si na tom dali záležet. Nejvíce jsme potkávali kočkovité šelmy, poté různé zajíčky a myšky. Opět jsme se sešli o velké přestávce v tělocvičně. Tentokrát byly pro žáky připraveny úkoly na poznávání různých živočichů.... celý článek

Veselý týden: Květinový den
13. 2. 2017 | Hasoňová

Ve středu proběhl květinový den. Letošní zima trvá opravdu dlouho, sněhu bylo víc než dost. A tak se alespoň třídy a chodby rozzářily květinami. To si žáci i učitelé oblékli to nejpestřejší, co měli – sukně, trička, saka, legíny, šátky … s pestrými květinovými vzory. A kdo takové tričko neměl, vyrobil si ho – květinky si nakreslil nebo vystřihl a našil... celý článek

Veselý týden: Každý děláme něco jiného
13. 2. 2017 | Hasoňová

Je úterý, den, kdy si žáci uvědomili, kolik různých povolání by v budoucnu mohli vykonávat. Ve velké tělocvičně se sešli hasiči, lékaři, zdravotní sestry, policisté, kuchaři, vojáci, námořníci, servírky, úředníci … Nechyběli ani učitelé – tedy žáci převlečení za učitele. A učitelé – ti se většinou proměnili v kuchtíky a kuchařky... celý článek, fotoalbum

Veselý týden: Duhový den
13. 2. 2017 | Odehnalová

Žáci mají za sebou náročné období uzavírání známek, dostali zasloužené vysvědčení. Je začátek února. Než se rozběhne druhé pololetí na plné obrátky, rozhodli se členové žákovského parlamentu uspořádat pro své spolužáky VESELÝ TÝDEN. Na začátku týdne, v pondělí 6. 2., se žáci převlékli do barev duhy... celý článek

Do you like mathematics?
10. 2. 2017 | Čoupková

If your answer is "Yes, I do", continue reading. In this article there are a few tasks that we solve in mathematics lessons in a class with extended teaching of English and mathematics. Can you solve them too?... celý článek v angličtině, celý článek v češtině


 

Jiná školní jídelna
10. 2. 2017 | Procházka

Na ZŠ Horníkova jsem přestoupil z jiné školy, abych využil možnosti rozšířené výuky matematiky a angličtiny ve třídě 6.V. Po prvním pololetí jsou moje zkušenosti s novou školou velmi dobré. Jiná je tady nejen výuka, učitelé, vybavení školy či kamarádi, jiná je dokonce i školní jídelna. Je lepší i ve zdánlivých maličkostech. Nemusím čekat ve dlouhých frontách... celý článek

Výsledky biologické olympiády
9. 2. 2017 | Odehnalová

V úterý 7. 2. proběhlo školní kolo biologické olympiády. Soutěže se zúčastnilo celkem 37 žáků z druhého stupně. V teoretické části museli projít testem, v praktické části poznávali přírodniny a plnili úkoly z laboratorní práce. Suverénně nejlepším řešitelem byl Lukáš Grim z 9. B. Na druhém místě se umístil Jurij Fejer a na třetím překvapivě David Šedivý. V kategorii D (6. a 7. třída) máme hned dva vítěze Viktora Procházku a Stelu Holasovou. Na druhém místě se umístila Šárka Marušková a na třetím Anežka Burianová... celý článek

English CLIL Passport – používáme angličtinu i v nejazykových předmětech
9. 2. 2017 | Navrátilová

Od února letošního roku se žáci druhého stupně stali držiteli English CLIL Passport, který podporuje používání angličtiny i v nejazykových předmětech. Za krátké aktivity s použitím angličtiny získají žáci razítko a za naplnění celého passportu je čeká odměna v hodinách angličtiny. Používáním angličtiny v průběhu celého dne se rozvíjí komunikativní dovednosti a odbourává strach z cizího jazyka... celý článek

Plavecké závody SBOŠ
5. 2. 2017 | Maršíková

Ve dnech 25. 1. a 1. 2. se vybraní žáci zúčastnili plaveckých závodů Sítě brněnských otevřených škol (SBOŠ). Pořadatelem byla opět ZŠ Jasanová 2 v Jundrově. V nově zrekonstruovaném školním bazénu si níže uvedení žáci vyplavali tato umístění... celý článek

4.A na kluzišti
5. 2. 2017 | Popková

Třída 4.A si vyrazila 2. února za odměnu po vysvědčení na kluziště do nedalekého Saleska. Děti si vzaly brusle, rukavice, čepice, teplé oblečení a dobrou náladu. Počasí nám přálo a po kalamitním týdnu plném sněhu se vyloupl den, jako stvořený pro trojité rittbergery, axely a těžkotonážní  toeloopy... celý článek

Biologická olympiáda
1. 2. 2017 | Sikorová

V úterý 7. 2. 2017 se v učebně přírodopisu bude pátou a šestou vyučovací hodinu konat školní kolo biologické olympiády. Letošní ročník má název Detektivem v přírodě. Žáci se nejprve utkají v teoretických znalostech, poté budou muset určit 15 hub nebo rostlin a 15 živočichů, nakonec budou dělat laboratorní práci... celý článek

Zajímá Vás, jaké akce v tomto školním roce pořádáme? Klikněte na tento odkaz!

6-7/17 | 5/17 | 4/17 | 3/17 | 2/17 | 1/17 | 12/16 | 11/16 | 10/16 | 7-9/16 | ARCHIV

 

Aktualizace 13.10.2017, © Základní škola a mateřská škola, Brno, Horníkova 1, příspěvková organizace