Aktuality ze života školy

6-7/17 | 5/17 | 4/17 | 3/17 | 2/17 | 1/17 | 12/16 | 11/16 | 10/16 | 7-9/16 | ARCHIV

                   

Všechna loga zahrnují linky na weby našich projektů a partnerů - vyzkoušejte!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ve spolupráci se spolkem Svět vzdělání, z.s., připravujeme v ZŠ Horníkova 1 otevření tříd s rozšířenou výukou angličtiny a matematiky.

 


Charakteristika
:

 • Od 1. do 5. třídy

 • Jedná se o navázání na běžný studijní program první třídy, který je rozšířený o angličtinu, logiku, matematiku a osobnostní rozvoj

 • 20 - 24 dětí ve třídě

 • Angličtinu vyučuje profesionální lektor (2 hodiny týdně) a rodilý mluvčí (1 hodiny týdně), jejichž výuka bude systematicky směřovat ke zkouškám Cambridge Englisch YLE

 • Matematika bude vyučována Hejného metodou, která rozvíjí logiku, kritické myšlení, vede k lepšímu pochopení matematiky i k rozvoji osobnosti dítěte

 • Matematiky a logika (1 hodina týdně) + půlené hodiny matematiky a češtiny

 • Osobnostní a psychologický rozvoj (1 hodina týdně)

 • Financování nadstandardních výukových hodin a půlených hodin, učebnic a učebních materiálů je realizováno z měsíčních příspěvků rodičů

 • Rozšiřování obzoru dětí formou exkurzí, besed, výletů, projektově orientované výuky

 • Důležitou hodnotou je také atmosféra vzájemného respektu a partnerství mezi učiteli a rodiči, individuálního přístup k rozvoji žáků a otevřené komunikace.

 

E-mail: tomas.blumenstein@mensa.cz, mobil: 603 726 030

 

18. Valentýnský ples
10. 11. 2016 | ředitel školy

Již dnes si Vás dovolujeme pozvat na 18. Valentýnský ples, který se bude konat v sobotu
11. února 2017 v ZŠ Horníkova v Líšni
. K tanci a poslechu hraje skupina VELVET. Info a vstupenky - telefon: 606 347 482 po 19. hodině, e-mail: s.rozcinska@centrum.cz... celá pozvánka

Zajímá Vás, jaké akce v tomto školním roce pořádáme? Klikněte na tento odkaz!

Zajímavosti ze školní družiny
30. 11. 2016 | Peloušková

V měsíci listopadu jsme se v naší školní družině věnovali projektu o vesmíru. Povídali jsme si, prohlíželi knížky a také vyráběli kosmické rakety i kosmonauty z papírových roliček a krabic, které si děti přinesly. Nechyběly ani omalovánky na toto téma.  Doufáme, že se výtvarné práce budou líbit rodičům, pro které připravujeme malou výstavku, na kterou všechny již brzy pozveme... celý článek, fotoalbum

Evaluace školní družiny
30. 11. 2016 | Peloušková

Vážení rodiče!
Chtěla bych Vám touto cestou poděkovat za účast na hodnocení naší školní družiny. Celkem se rozhodlo zapojit skoro 66 % rodičů. Vážíme si této zpětné vazby, bez které se lze jen těžko zlepšit ke spokojenosti Vás všech. Nad připomínkami a podněty se pečlivě zamýšlíme. Některé změny se nám již podařilo uvést do praxe. Jedná se například o mnohými zmiňované domácí úkoly... celý článek

Stezka odvahy
29. 11. 2016 | Hasoňová

Tak jako loni, i v letošním roce zorganizovali členové žákovského parlamentu pro své spolužáky halloweenskou stezku odvahy. Většina odvážlivců přišla v nádherných kostýmech, i ti nejmenší zvládli podepsat se na důkaz své odvahy. Pro nejmenší byli připraveni průvodci v kostýmech, kteří je stezkou provázeli... celý článek

2.A v divadle Reduta
25. 11. 2016 | Pelikánová

V letošním školním roce se naše třída zapojila po velkém váhání do celoměstské literárně výtvarné soutěže S DONEM. Tuto soutěž organizuje a sponzoruje již jedenáctým rokem brněnská spisovatelka Saša Sandras... K soutěži patří i návštěva divadelního představení. V pondělí 21. listopadu jsme se vypravili do divadla REDUTA... celý článek

2.A vyráběla vánoční přání pro seniory
23. 11. 2016 | Pelikánová

I v letošním školním roce chtějí žáci 2. A potěšit seniory v léčebnách pro dlouhodobě nemocné. Stejně jako loni -  i letos -  vyrobili přáníčka a malá překvapení pro radost nemocným dědečkům a babičkám, kteří nemohou vzhledem ke svému zdravotnímu stavu prožít Vánoce v kruhu svých nejbližších. Tuto úžasnou tradici založila před 11 lety brněnská spisovatelka Saša Sandras... celý článek

Sudoku na 1. stupni
23. 11. 2016 | Popková

Ve středu 23. listopadu proběhl  na naší škole další ročník logické soutěže v sudoku na 1. stupni. Tak jako loni, tak i letos byli borci ve svých výkonech velmi vyrovnaní, ale nelítostný souboj si žádal vítězů. Soutěžily děti od 3. do 5. třídy. Po hodině lítého zápasu se vyloupli stateční hrdinové a soutěž skončila... celý článek

S odpady trochu jinak
23. 11. 2016 | Petrová

V úterý 22. 11. o velké přestávce si žáci 7.A připravili malou aktivitku a zároveň prezentaci své práce. V rámci environmentální výchovy, kde si ujasnili vše potřebné co by měli znát o odpadech (kam s nimi atd.), se zabývali výrobou deskových her z odpadových materiálů jako jsou petky, kartony, vršky z petek, igelit... celý článek, fotoalbum

Návštěva VIDA centra
20. 11. 2016 | Rymešová

V pátek 18. 11. se děti z různých oddělení školní družiny vydaly na výlet do zábavního vědeckého parku VIDA na brněnském výstavišti. Ve VIDA centru si mohly děti vyzkoušet zažít pocity při zemětřesení, zjistit jak funguje tornádo nebo vodní vír, podívat se do velkého modelu srdce nebo vyzkoušet některé z mnoha hlavolamů a optických klamů.  Je zde opravdu na co koukat a ani tři hodiny strávené uvnitř nám neumožnily vidět vše... celý článek

Turnaj deskových her
20. 11. 2016 | Rymešová

V letošním roce stejně jako v předchozím je možnost na naší škole navštěvovat klub deskových her. A právě v rámci klubu se ve středu 16. 11. uskutečnil školní turnaj. Turnaj probíhal v logické hře Digit, jejíž podstatou je posunutím jednoho dřevěného špalíčku složit tvar vyobrazený na některé z karet, které drží hráč v rukou. Kdo se svých karet zbaví jako první, vyhrává... celý článek

Naši žáci seniorům
16. 11. 2016 | Petrová

Na Kotlanově ulici vzniká nový seniorský klub s názvem "RÉVA". Byli jsme požádáni stejně jako ostatní líšeňské školy, abychom výtvarným dílem našich žáků k adventní či zimní výzdobě tohoto klubu přispěli. Do práce se zapojili žáci osmých tříd v povinně volitelném předmětu "Umělecký seminář" a doufáme, že se vzniklé dílko s názvem "Líšeňské vánoční náměstí Karla IV" bude návštěvníkům klubu líbit... celý článek, fotoalbum

Abraka muzika opět na naší škole
15. 11. 2016 | Vardan

Na naši školu opět zavítalo interaktivní didaktické hudební divadlo pod vedením dr. Petra Nováka. Hudební divadlo se zaměřuje na tvorbu a realizaci didaktických hudebních pořadů připravených na míru konkrétním věkovým skupinám dětí. Zabývá se tématy bezprostředně souvisejícími s výukou a výchovou. I v letošním roce bylo představení rozděleno na dvě části – pro první stupeň a druhý stupeň... celý článek, video

Rozvrh hodin nově také na iŠkole
13. 11. 2016 | webmaster

Po kliknutí na položku Rozvrh hodin v hlavní nabídce webu ZŠ Horníkova 1 můžete vybírat ze dvou možných režimů práce s rozvrhem:

 • V prostředí informačního systému iŠkola, kde kromě samotného rozvrhu máte přístup k přehledu hodnocení žáků a k elektronické komunikaci se školou

 • Rychlý náhled na výpis dat z iŠkoly - výpis rozvrhu po jednotlivých třídách nebo souhrnný rozvrh všech tříd školy.

Halloweenská diskotéka
8. 11. 2016 | Rymešová

V pondělí 31. října v 5 hodin večer oživila naši školní jídelnu hudba, tanec a zábava v rámci Halloweenské diskotéky. Děti i rodiče se sešli v hojném počtu v nejrůznějších maskách, od roztomilých až po děsivé. V průběhu večera měly děti příležitost vyfotit se s připravenými rekvizitami ve fotokoutku nebo se zúčastnit některé ze soutěží – o nejlepšího tanečníka, hádání pohádkové písničky a prohazování míče klaunem.... celý článek

Halloweenská stezka odvahy
6. 11. 2016 | Hasoňová

Školní parlament Horníci zve žáky obou stupňů školy na Halloweenskou stezku odvahy, která se uskuteční 11. 11. 2016 v areálu školy na ulici Horníkova 1. Seznamte se s celou informací...

Drakiáda ve školní družině
4. 11. 2016 | Zelinková

V měsíci říjnu jsme ve všech odděleních ŠD vyráběli papírové draky. Děti použily různé výtvarné techniky a fantazii a jejich výtvory se velmi vydařily. Ve všech odděleních jsme uspořádali malou výstavku a děti si mohly vyrobené draky navzájem prohlédnout. V úterý 25.10.2016 jsme v každém oddělení vyhodnotili nejhezčího a nejnápaditějšího draka a vítězové si vybrali malou odměnu... celý článek

Žáci 8. tříd navštívili brněnskou ZOO
3. 11. 2016 | Sikorová, Pavlíčková

Na úterý 2. 11. 2016 se žáci osmých tříd velice těšili. Jeli totiž do brněnské zoologické zahrady, kde byl pro ně nachystán výukový program Savci. Po zhlédnutí zajímavé prezentace zástupců našich savců se rozdělili do skupin, ve kterých samostatně určovali stopy, lebky, parohy a srst zástupců savců. Poté svá zjištění prezentovali před svými spolužáky... celý článek

Žák 9.C na prknech, co znamenají svět
3. 11. 2016 | Műller

Je tomu již pátým rokem, co se David Kudrna, žák 9.C, účastní projektu Talent La Sophia. Jedná se o stěžejní mezinárodní projekt občanského sdružení La Sophia, které pod vedením ředitelky Yvetty Blanarovičové podporuje hudebně a sportovně talentované děti. Ty se pak účastní letní akademie, kde jsou (v tomto případě děti hudebně orientované) pod vedením ambasadorů a profesorů z konzervatoře organizovány zkoušky s profesionální kapelou... celý článek

Anketa k Měsíci společného vaření
3. 11. 2016 | webmaster

Jak jsem již v polovině října informovali, od 7. 11. 2016 bude naše školní kuchyně vařit podle doporučení Magistrátu města Brna (MMB) v rámci akce "Měsíc společného vaření". Naši strávníci ochutnají moderní a zdravá jídla se sníženým obsahem soli a cukru...
Názory strávníků na jídla nabízená v listopadových jídelníčcích vedení školní kuchyně velmi zajímají. Proto ke každému z nich budeme připojovat jednoduchou anketu, které se všichni mohou (ale nemusí) zúčastnit.... celá informace

Podzimní turnaj v sudoku
3. 11. 2016 | Marvanová

V pondělí 25. října se již počtvrté sešli zájemci o řešení logických her a hlavolamů a zapojili se do tradičního turnaje v sudoku. Žáci 6. až 9. ročníku zápolili se čtverci, ve kterých byla vepsána některá čísla od 1 do 9. Doplnění zbytku čísel byl na každém žákovi, který řešil jedno středně obtížné a jedno těžké sudoku. K vyřešení byl stanoven čas 30 minut... celý článek

Výtvarná soutěž na 1. stupni
1. 11. 2016 | Popková

V měsíci říjnu probíhala na 1. stupni výtvarná soutěž s názvem "Z mechu a kapradí". V rámci hodin výtvarných výchov a pracovních činností se děti snažily o své vlastní vyjádření  známé večerníčkové pohádky. Použity byly materiály z přírody – mech, větvičky, šišky, šípky, žaludy a další. Všechny děti se velmi snažily a práce, které vytvořily byly úchvatné... celý článek

Zajímá Vás, jaké akce v tomto školním roce pořádáme? Klikněte na tento odkaz!

6-7/17 | 5/17 | 4/17 | 3/17 | 2/17 | 1/17 | 12/16 | 11/16 | 10/16 | 7-9/16 | ARCHIV

 

Aktualizace 13.10.2017, © Základní škola a mateřská škola, Brno, Horníkova 1, příspěvková organizace