Aktuality ze života školy

6/16 | 5/16 |  4/16 | 3/16 | 2/16 | 1/16 | 12/15 | 11/15 | 10/15 | 9/15| ARCHIV

                     

Všechna loga zahrnují linky na weby našich projektů a partnerů - vyzkoušejte!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ředitelské volno a další plánované úpravy vyučování v ZŠ na prosinec 2015
11. 11. 2015 | ředitel

  • Na pondělí 21. 12. plánujeme zkrácenou výuku a vánoční besídky
    (1. stupeň čtyři vyučovací hodiny, 2. stupeň pět vyučovacích hodin).

  • Na úterý 22. 12. ředitelské volno z provozních důvodů.

  • Od středy 23. 12. do neděle 3. 1. 2016 jsou vánoční prázdniny.

Nepřehlédněte
15. 10. 2015 | ředitel

Česká školní inspekce představila nový informační portál pro veřejnost. Mimo jiné zde naleznete informace o školách a testy pro různé ročníky a předměty.

Tradiční Den předškoláků slavil velký úspěch
27. 11. 2015 | Kruťová

Na naší škole se velmi dobře ujala tradiční akce pro budoucí prvňáčky. I letos v listopadu zorganizovali učitelé, vychovatelé a asistenti Den předškoláků. Zde se mohly děti seznámit s naší školou, s učiteli a také zajímavými předměty i učebnami. A nebylo to seznámení jen tak ledajaké, bylo přímo pohádkové. V jídelně děti a rodiče přivítala královna s princeznou. Předaly dětem zápisník předškoláka a úkolem dětí bylo projít podle barevných šipek školu a navštívit různá stanoviště s úkoly... celý článek, fotoalbum, video

Výtvarná soutěž na 1. stupni
27. 11. 2015 | Popková

V měsíci listopadu proběhla na prvním stupni naší školy výtvarná soutěž s názvem „lesní skřítek“. Děti používaly výhradně materiály z přírody – listy, žaludy, kaštany, větvičky, šípky a tak dále. Pracovalo se v hodinách výtvarné výchovy. A jak vše dopadlo?... celý článek

Sportujeme s Martinem
26. 11. 2015 | Kučera

Tak jako každý pátek i 20. 11. jsme využili volné tělocvičny ke sportování. Tentokrát na děti místo míčových her čekalo v tělocvičně překvapení v podobě opičí dráhy. Děti si ji mohly několikrát proběhnout a prověřit si tak svoji obratnost a fyzickou zdatnost. Chlapci i děvčata si skotačení a překonávání překážek náležitě užívali a my byli rádi, že se jim naše akce tolik líbila... celý článek, fotoalbum

Zpíváme ve školní družině
25. 11. 2015 | Peloušková

Ve středu 25. 11. 2015 jsme se všichni sešli ve 2. oddělení školní družiny, abychom si společně zazpívali s doprovodem klavíru. Nejdříve jsme zjistili, jaké písničky umí naši prvňáčci, a zazpívali jsme si s nimi. Také jsme vybírali talentované děti, které by se případně mohly zúčastnit soutěže zpěváčků. Naučili jsme se písničky k "Mikuláši" a na závěr jsme si zahráli "Pějme píseň dokola"... celý článek, fotoalbum

Sportovní dopoledne s předškoláky
21. 11. 2015 | Peloušková

Pátek třináctého nemusí být vždy předzvěstí nepříjemností. Důkazem je pátek 13. 11. kdy jsme na ZŠ a MŠ Horníkova 1 přivítali milé návštěvníky. Stalo se již tradicí, že v tomto měsíci připravujeme pro předškoláky z okolních mateřských škol zábavné sportovní dopoledne. Poděkování za přípravu a zabezpečení průběhu této akce patří osvědčenému týmu pedagogů ZŠ Horníkova 1:
Mgr. H. Hegarové, Mgr. P. Svobodové, Mgr. J. Mullerovi, J. Pelouškové a M. Kučerovi...
Celkem nás navštívilo asi 150 dětí z osmi mateřských škol... celý článek, fotoalbum

Kreativní tvoření v přírodopise
19. 11. 2015 | Kruťová

Napadlo vás někdy, že i v přírodopise, kde je vše vědeckými pozorováními, pokusy a výzkumy určeno, kde se učíme fakta o přírodě, můžeme rozvíjet tvořivost a představivost? Žáci 6. třídy dostali dobrovolný domácí úkol k tématu „buňka“. Měli za úlohu vytvořit 3 D model buňky rostlinné nebo živočišné a pak jej prezentovat třídě. Mnozí se nadšeně chopili úkolu, domlouvali se ve skupinkách na materiálech, ze kterých budou tvořit na schůzkách u koho doma a kdy budou tvořit. Vlastní prezentace byly nejprve trochu rozpačité, později se pak proměnily ve skutečně odborné popisy rostlinných a živočišných buněk... celý článek, fotoalbum

Malované hrnečky v 1.A
19. 11. 2015 | Pelikánová

Ve čtvrtek 12. listopadu navštívila naše první třídy výtvarnice paní Filipová. Přivezla s sebou bílé porcelánové hrnečky různých tvarů, speciální ekologické barvy a štětce. Nejdříve zavítala do naší třídy 1.A. Děti ji přivítaly pěknou básničkou, která se jí moc líbila. Poté vysvětlila dětem, jak bude malování probíhat. Děti měly možnost rozhodnout se, zda si vyberou hrneček s předkresleným obrázkem, například kočičkou, koníkem, květinami, žabkou a vybarví jej, nebo se pustí do malování samy a podle své fantazie si hrneček namalují... celý článek, fotoalbum

SCIO testy pro naše deváťáky
19. 11. 2015 | Pavlíčková

Pondělí 9. 11. 2015 byl důležitý den pro naše deváťáky. Čekalo je vyplňování SCIO testů z angličtiny, češtiny a matematiky. Vyzkoušeli si, zatím nanečisto, jaké to bude u přijímacích zkoušek. Další část je čekala ve čtvrtek 12. 11., kdy pokračovali v testech z němčiny a obecných studijních předpokladů... celý článek

Soutěž ve šplhu
19. 11. 2015 | Vardan

Na ZŠ Krásného ve čtvrtek 19. 11. soutěžilo devět škol ve šplhu o tyči o postup do městského kola. Naši školu reprezentovalo pět dětí z 3. – 5. tříd. Všichni se velmi snažili podat během pár sekund co nejlepší výkon. Největšího úspěchu dosáhli Nikolas Zeman a Michal Novák, kteří nenašli ve svých kategoriích konkurenci a zvítězili. Nikolas Zeman potom dokázal svůj talent přenést i do městského kola, které se konalo o týden později, kde obsadil vynikající třetí místo... celý článek

Přírodovědný klokan
18. 11. 2015 | Pešková

Dne 14. října 2015 se žáci 8. a 9. ročníku zúčastnili soutěže Přírodovědný klokan, kterou každoročně pořádají Přírodovědecká a Pedagogická fakulta UP v Olomouci. V soutěži si žáci mohli otestovat své znalosti z oblasti matematiky, přírodopisu, fyziky, chemie a zeměpisu. Soutěžícím byl zadán test s 24 otázkami, které byly dle obtížnosti hodnoceny 3, 4 a 5 body. Maximální možný počet získaných bodů byl 120... celý článek

Dějepis trochu jinak
17. 11. 2015 | Hasoňová

I v letošním roce se naše škola zapojila do projektu Jeden svět na školách, který organizuje společnost Člověk v tísni. V rámci tohoto projektu žáci 8. a 9. ročníků zhlédli film O zlém snu, který zachycoval příběh židovské dívky, které válka změnila život. Na filmovou projekci navazovala beseda s pamětníkem – panem Pavlem Friedem, který přežil pobyt v terezínském ghetu. Jeho poutavé vyprávění sledovali se zájmem opravdu všichni... celý článek

Čtenářské dílny na druhém stupni
17. 11. 2015 | Hasoňová

Také slýcháte nářky, že dnešní děti jen sedí u počítačů a vůbec nečtou? Rozhodli jsme se, že v dílnách čtení přivedeme žáky zpět ke knize. V rámci projektu byly zakoupeny knihy, učitelé vytvářejí zajímavé pracovní listy, děti čtou… Vůbec nejde o to, kdo přečte více textu. Důležité je o přečteném uvažovat, vystihnout hlavní myšlenku, naučit se vyhledávat požadované informace, sdělovat svoje názory druhým, naslouchat ostatním... celý článek, fotoalbum

Prezentaci projektu Green Life a NEPZ na naší škole natočila i Česká televize
16. 11. 2015 | Burda

Jak jsme vás informovali v říjnových aktualitách, prezentaci tohoto pozoruhodného projektu na ZŠ Horníkova 1 natáčela kromě našeho kameramana i Česká televize. Prohlédněte si záznam a připomeňte si projekt, který má za cíl ochranu pralesa, jeho výkup, boj proti pytlákům, vzdělávání místních obyvatel a záchranu ohrožených druhů živočichů.

Dýně kam se podíváš
10. 11. 2015 | Žabková

Říjen je tradičně v anglosaských zemích zasvěcen strašidelné tématice a dýním ve všech podobách a ani my jsme na Horníkově tomuto původně irskému svátku neodolali. Jedno páteční odpoledne jsme se sešli ve školní jídelně a pustili jsme se do práce napříč všemi odděleními školní družiny. Někteří vybarvovali tematické omalovánky, jiní vyráběli dýně z papírových talířů a nejstarší oddělení se pustilo do dlabání dýňových strašidel... celý článek, fotoalbum

Preventivní program ABRAKA MUZIKA
9. 11. 2015 | Muller

Prostory jídelny školy se v pondělí 2. 11. 2015 postupně zaplnily žáky prvního i druhého stupně naší základní školy. Jídelna se stala velkým jevištěm, na kterém se odehrával preventivní pořad interaktivního hudebního divadla ABRAKA MUZIKA. Žáci se nenásilnou a přirozenou formou seznámili se základními pojmy z oblasti kriminality, finanční gramotnosti a vztahů mezi lidmi. Celý program byl odlehčen příjemnou hudbou, která korespondovala s problémovými situacemi... celý článek, fotoalbum

Stezka odvahy aneb Děti dětem
7. 11. 2015 | školní parlament Horníci

Byli jste někdy ve škole po tmě? Jak vypadá škola v noci? Na podzim? Je strašidelná? Učitelé, když v noci chodí domů po třídních schůzkách, se trochu bojí. A jak jsou na tom děti?

Členové školního parlamentu ve škole občas spí, když odpoledne a večer plánují akce pro své spolužáky, a moc dobře vědí, že v noci i jim jde na chodbách mráz po zádech... celý článek, fotoalbum

Pozvánka
6. 11. 2015 | Hasoňová

V rámci projektu Jeden svět na školách proběhne na ZŠ Horníkova promítání filmu O zlém snu a následná beseda s pamětníkem 2. světové války - panem Pavlem Friedem.
I vy jste srdečně vítáni 10. 11. 2015 v 11:45 v učebně hudební výchovy.

Nepřehlédněte dodatečně publikované
6. 11. 2015 | webmaster

 

6/16 | 5/16 |  4/16 | 3/16 | 2/16 | 1/16 | 12/15 | 11/15 | 10/15 | 9/15| ARCHIV

 

Aktualizace 13.10.2017, © webmaster