Aktuality ze života školy

6/16 | 5/16 |  4/16 | 3/16 | 2/16 | 1/16 | 12/15 | 11/15 | 10/15 | 9/15| ARCHIV

                     

Všechna loga zahrnují linky na weby našich projektů a partnerů - vyzkoušejte!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Pozvánka ve formátu PDF

Dodatečný zápis do 1. třídy
16. 1. 2016 | ředitel

Pokud jste se nemohli dostavit k zápisu svého dítěte do 1. třídy naší školy, přijďte k dodatečnému zápisu, který se uskuteční v pátek 12. 2. 2016. Prosím, abyste se předem telefonicky ohlásili na čísle 517 541 814 u zástupkyně ředitele pro 1. stupeň Mgr. Heleny Hegarové... celá informace

Ve školním roce 2016/2017 otevíráme výběrovou 6. třídu
5. 12. 2015 | ředitel

Hledáte školu, která by zajistila Vašemu dítěti podmínky ke vzdělávání srovnatelné s osmiletým gymnáziem? Umožněte mu využít jeho nadání a potenciál v prostředí naší školy! Ve školním roce 2016/2017 otevíráme výběrovou 6. třídu s rozšířenou výukou matematiky a anglického jazyka... celá informace

17. VALENTÝNSKÝ PLES
19. 1. 2016 | ředitel

Ředitel ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1, ředitelka Hudební školy YAMAHA a Sdružení rodičů Horníček si Vás dovolují pozvat na 17. VALENTÝNSKÝ PLES, který se v budově školy na ulici Horníkova 1 uskuteční 13. února 2016 od 19 hodin.

K tanci a poslechu hraje skupina VELVET. Občerstvení, bohatý program a hodnotné ceny v tombole... celá pozvánka

Uzavření volného vjezdu vozidel do areálu školy
6. 1. 2016 | ředitel

Od pátku 8. 1. 2016 odpoledne bude brána u zadního vchodu do areálu školy pro volný vjezd vozidel uzavřena.

Dodavatelé služeb a zboží i další návštěvnicí, kteří z jiných oprávněných důvodů potřebují do areálu školy vjíždět, musí kontaktovat některé z telefonních čísel, která budou vyvěšena na bráně. Z těchto kontaktních telefonů jim odpovědní pracovníci (sekretariát školy, školník, vedoucí školní kuchyně, sekretariát Gymnázia Hády) bránu mohou na dálku otevřít... celá informace

Zajímá Vás, jaké akce v tomto školním roce pořádáme? Klikněte na tento odkaz!

Školní kolo soutěže v anglickém jazyce
29. 1. 2016 | Čech

Výuka cizího jazyka se na naší škole těší velké pozornosti, vedení školy ji všestranně podporuje.  Zabydlel se u nás projekt Edison, spojený s týdenním působením zahraničních studentů na naší škole, s našimi žáky jezdíme na studijně-poznávací zájezdy do Velké Británie. Ve volném čase mohou žáci navštěvovat kroužek anglické konverzace, kde se letos kromě běžných konverzačních témat soustředíme na poznání nejrůznějších památek UNESCO Wonders of the Past s využitím CLILových učebnic z nakladatelství Oxford University Press.... celý článek

Proměny školní zahrady v době vegetačního klidu?
28. 1. 2016 | Čech

Již na podzim jsme provedli kompletní zrytí školního pozemku, vyčerpaná půda se tak dostane dospodu a obohatí se o živiny z kvalitního chlévského hnoje z obřanské stáje. Odpočatá půda se naopak okysličí a mráz za nás roztrhá hroudy. Kompletně jsme obryli růžové keře, vytrhali zplanělé rostliny a připravili prostor pro nové keře, které na jaře zakoupíme... celý článek

Sběr papíru
28. 1. 2016 | Hasoňová

Sběr papíru patří již k tradičním akcím naší školy. Do akce se zapojuje stále víc a víc žáků. Velký dík patří i všem rodičům a prarodičům, kteří pomohli papír donést a dovézt do školy. Nahlédněte do tabulky s celkovými výsledky. A nesmíme zapomenout na borce z 6. B a 8. B, kteří všechen ten papír odnosili do kontejneru... celý článek

Výtvarná soutěž na 1. stupni
28. 1. 2016 | Popková

V měsíci lednu probíhala na 1. stupni výtvarná soutěž "Zimní královna". Soutěžili žáci 1. – 5. třídy. Děti si vybraly svou techniku a tak se objevila malba i kresba, koláž, užití textilního materiálu, třpytek, ozdob z Vánoc, vaty, alobalu a další. Fantazii se meze nekladly a proto bylo velmi těžké rozhodnout o těch nejlepších. Nakonec však rozhodla největší kreativita dětí... celý článek

Mediální seminář
27. 1. 2016 | Horká

V předmětu Mediální seminář se žáci během prvního pololetí seznámili s druhy médií, co nám tato média poskytují, jak působí na náš volný čas. Zkusili si také napsat krátkou novinovou zprávu. Poslední práce v prvním pololetí byla mini anketa na téma, které žáky zajímá snad nejvíce – téma hraní her ať už na počítači, tabletu nebo mobilním telefonu a s tím související čas uléhání ke spánku... celý článek, fotoalbum

Výstava válečných plakátů a karikatur v Galerii Hády
26. 1. 2016 | webmaster

Zveme Vás do Galerie Hády na výstavu válečných plakátů a karikatur ze sbírek Líšeňského občana Martina Vrány. Výstava ukazuje, jak si spojenci v těžkých válečných chvílích dokázali vzít ponaučení z vlastních chyb a ještě si dělat legraci. Součástí je přednáška autora výstavy žákům devátého ročníku o bojích na západní frontě za 2. světové války. Výstava potrvá do 10. 2. 2016.... celá pozvánka

Ve školní družině podporujeme čtenáře
21. 1. 2016 | Peloušková

Knihy provázejí každého člověka od nejútlejšího věku. Jsou zdrojem informací i zábavy. Proto jsme v lednu ve školní družině odstartovali projekt na podporu malých čtenářů. Společná četba na pokračování je jednou z pravidelných každodenních činností po obědě.  Čtenářské chvilky zpestřily knížky, které nám děti po vánočních prázdninách přinesly ukázat. A protože ke správné výbavě každého čtenáře patří i záložka, s chutí jsme se pustili do jejich výroby... celý článek, fotoalbum

Plavecké závody na ZŠ Jasanová
20. 1. 2016 | Popková

Dne 20. 1. 2016 se žáci třetí třídy zúčastnili plaveckých závodů na ZŠ Jasanová v Jundrově. Tato akce spadala pod projekt „Otevřených škol“ ... Závodů se zúčastnilo celkem 14 brněnských škol. Týmy se skládaly ze tří děvčat a tří chlapců. Naši školu reprezentovali Štěpán Holas, Matěj Nezval, Dominik Hušák, Jolana Petráková, Anja Avdalovičová a Andrea Novotná... celý článek

Sportovní kroužek ve školní družině
20. 1. 2016 | Peloušková

V lednu zahájil svou činnost nový sportovní kroužek, který na naší škole pořádá Magistrát města Brna ve spolupráci s Unií sportovních klubů města Brna. Děti si úplně zdarma mohou zasportovat a vyzkoušet nové sportovní disciplíny. V měsíci lednu je to basketbal, další měsíc to bude házená a následovat vždy po měsíci bude judo, volejbal, baseball, posledním bude v červnu fotbal... celý článek

Týden převleků
20. 1. 2016 | školní parlament Horníci

Každý den v týdnu od 25. do 28. 1. školní parlament Horníci pořádá TÝDEN PŘEVLEKŮ.
Karnevalová sezóna je tu. Každý den v uvedeném týdnu se tematicky do školy oblečte a o přestávce vás k tématu bude čekat zábavná aktivita. Poslední aktivita se vyhlašuje na čtvrtek
28. 1., kdy bude Společenský den - pro vysvědčení přece ve slavnostním... celý článek

Žáci 6. tříd v divadle Radost
18. 1. 2016 | Herková

Žáci třídy 6.A a 6.B jeli dne 8. ledna 2016 do divadla Radost, aby zhlédli divadelní představení Bylo nás pět. Již krásné slunečné počasí toho dne na rozdíl od předcházejících dní slibovalo pěkně strávené dopoledne. A očekávání se vyplnilo. Divadelní představení Bylo nás pět podle knížky Karla Poláčka bylo velmi zdařilé. Všichni herci svými výkony žáky zaujali a během představení byli žáky odměňováni potleskem a obdivem... celý článek

Otevíráme bezplatný sportovní kroužek pro žáky 1. až 4. tříd
7. 1. 2016 | ředitel

Ve spolupráci s Unií sportovních klubů města Brna otevíráme od ledna do června 2016 bezplatný sportovní kroužek pro žáky 1. až 4. tříd.

Každé úterý od 14:30 do 16:00 v naší tělocvičně si žáci mohou pod vedením odborně zdatných trenérů vyzkoušet více sportů: basketbal, házenou, judo, volejbal, baseball, fotbal... celá informace

Schůzka rodičů a žáků 9. tříd se zástupci středních škol
7. 1. 2016 | Pavlíčková

V úterý 15. 12. 2015 se na naší škole konala důležitá schůzka rodičů a žáků třídy 9.A s výchovnou poradkyní. Rodiče na ní obdrželi podrobné informace o průběhu přijímacího řízení v letošním školním roce a především zápisové lístky pro své děti. Poté se všichni přesunuli do jídelny školy, kde se setkali se zástupci středních škol, kteří byli na jednání pozváni... celý článek

Jubilejní 10. ročník sběru kaštanů, žaludů a suchého pečiva
4. 1. 2016 | Pelikánová

V letošním školním roce je tomu deset let, co jsem založila tradici ve sběru kaštanů, žaludů a suchého pečiva pro Školní lesní podnik Křtiny. Těší mne, že zájem našich žáků a jejich rodičů o tuto akci rok od roku roste. Však jsme letos nasbírali nejvíce kilogramů krmiva pro lesní zvěř za celých deset let. I když to tak nevypadalo, suché léto se projevilo i na plodech listnatých stromů, nasbíraly děti 3 222kg kaštanů, žaludů nanosily 104 kg a suchého pečiva přinesly 85 kg. Takže celkové množství krmiva činí 3 411 kg... celý článek, fotoalbum

Zajímá Vás, jaké akce v tomto školním roce pořádáme? Klikněte na tento odkaz!

6/16 | 5/16 |  4/16 | 3/16 | 2/16 | 1/16 | 12/15 | 11/15 | 10/15 | 9/15| ARCHIV

 

Aktualizace 13.10.2017, © webmaster