Setkání se složkami integrovaného záchranného systému na ZŠ Horníkova

Pravidelně se naši žáci seznamují s pravidly ochrany člověka za mimořádných situací. Součástí výuky se tak stávají i setkávání se členy integrovaného záchranného systému. Letos si žáci mohli prohlédnout, osahat a doslova na vlastní kůži vyzkoušet různé vybavení našich hasičů, policistů i zdravotníků v sanitce.

Nejvíce děti zaujala ukázka zásahu policie nebo ukázka vyprošťovacích nástrojů hasičů. Zároveň jsme si zopakovali, co může každý z nás udělat v případě nenadále situace. Budeme se těšit na další taková setkání, která jsou plánována i pro naše MŠ.

 

   

Ve fotoalbu si můžete prohlédnout více fotografií

 

Mgr. Roman Burda


Aktualizace 12.05.2015