Součásti, orgány a zařízení školy

Školní kuchyně s jídelnou | Školní družina | Školní poradenské pracoviště | Žákovský parlament Horníci | Sportovní areál


 

Členové parlamentu:

  • 4. A - Jakub Rejda, Andrea Novotná

  • 5. A - Betty Neumannová

  • 6. A - Monika Hrdličková, Vojtěch Geriš, Markéta Domesová

  • 6. V - Marta Přichystalová, Viktor Procházka

  • 7. A - David Zavadil, Veronika Havlíková

  • 7. B - Honza Vu, Magdalena Pavlíková

  • 8. A - Daniel Pavlík, Anna Fejerová

  • 8. B - Honza Ngo

  • 9. A - Filip Mojžíš

  • 9. B - Ondřej Enžl, Richard Klimeš.

E-mail: hornici@zshornikova.cz

 

Koordinátorka školního parlamentu: Mgr. Květoslava Hasoňová, Petra Odehnalová

Koordinátorky environmentální výchovy - EKOŠKOLA:  Petra Odehnalová, Barbora Žabková

Program Ekoškola je mezinárodní vzdělávací program, jehož hlavním cílem je, aby žáci snižovali ekologický dopad školy a svého jednání na životní prostředí a zlepšili prostředí ve škole a jejím okolí.
Tento program zaštiťuje sdružení Tereza, Praha.

Žáci parlamentu zároveň tvoří školní Ekotým, analyzují pomocí pracovních listů a jejich vyhodnocení ekologický stav školy a spolu s panem ředitelem plánují opatření, která v průběhu školního roku realizují.

Průběžně se ve výuce učí o tématech Ekoškoly (odpady, voda, energie, prostředí školy, šetrný spotřebitel, doprava a biodiverzita), je dáno v ŠVP v rámci naplňování průřezového tématu EVVO.

 

Podrobnější informace najdete na samostatném webu žákovského parlamentu

https://sites.google.com/site/parlamenthornici

 

ARCHIV AKTIVIT ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU

ŠR 2015/2016 | ŠR 2014/2015 | ŠR 2013/2014

 


Aktualizace 23.04.2017, © webmaster