Realizujeme nový projekt z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

Od 1. září na naší škole začal projekt, na který jsme získali z evropských fondů 1,6 milionu Kč. Peníze budou čerpány v průběhu následujících dvou roků.  Projekt podporuje zejména čtenářskou a matematickou gramotnost. Na škole bude realizováno několik čtenářských klubů, které budou pro děti zcela zdarma. Další peníze půjdou na jazykové a jiné vzdělávací kurzy pro pedagogy základní i mateřské školy. Část financí nám také umožnila mít asistenta ve školce a školní psycholožku ve škole. Věříme, že vše povede ke zkvalitnění práce s našimi žáky od těch nejmenších ve školce až po ty nejstarší v devátých třídách.

Mgr. Ludmila Čoupková

 


Aktualizace 17.09.2017, © webmaster