Napište řediteli!

Text z formuláře bude automaticky doručen do schránky el. pošty ředitele školy

 

Pravidla použití elektronického formuláře:

  • V záhlaví formuláře uveďte e-mail, na který si přejete zaslat odpověď

  • V poli "text zprávy" především uveďte svoje jméno a příjmení, adresu pro písemný styk a vztah ke škole (zákonný zástupce žáka apod.)

  • V dalších částech pole "text zprávy" uveďte svoje stížnosti, připomínky či náměty

  • Do políčka pod textem zprávy přesně opište zobrazený kód a tlačítkem "odeslat" zprávu odešlete

  • Na nesmyslné nebo urážlivé zprávy nebude ředitel školy reagovat

 


O vyřízení stížnosti, dotazu, připomínky či námětu Vás bude informovat ředitel školy nebo jím pověřený pracovník v zákonné lhůtě
(zpravidla do 30 dnů) na Vámi uvedený
e-mail nebo poštovní adresu


Aktualizace 19.09.2017