telefon: 517 541 811, e-mail: sekretariat@zshornikova.cz, ID datové schránky: hr9mbx4, IČO 48512575
IZO 048512575, RED IZO 600107957,  bank. účet 4010044670/6800, zřizovatel Statutární město Brno, městská část Brno-Líšeň


 

Školní informační
systém

 ZŠ Horníkova 1  MŠ Horníkova 1  MŠ Poláčkova 13 

Aktuality | O nás | Dokumenty a formuláře | Celoškolní projekty | Jídelníček ŠK | Interní aplikace

Aktuality

SOUČASNÉ | 12/17 | 11/17 | 10/17 | 9/17 |ARCHIV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DŮLEŽITÁ OZNÁMENÍ

Pozvánka na 19. Valentýnský ples
19. 1. 2018 | ředitel školy

Srdečně Vás zveme na 19. Valentýnský ples, který se uskuteční v sobotu 17. února 2018 od 19 hodin ve školní jídelně ZŠ Horníkova 1. Občerstvení, bohatý program, hodnotné ceny v tombole. K tanci a poslechu hraje skupina VELVET. Bližší informace a vstupenky na telefonu 606 347 482 po 19. hodině, e-mail s.rozcinska@centrum.cz... celá pozvánka

Oznámení o konání voleb do školské rady
18. 1. 2018 | ředitel školy

Vyhlašujeme volby na obsazení dvou míst pro zákonné zástupce našich žáků ve školské radě při naší škole.

Volby se uskuteční v úterý 17. 4. od 7:40 do 18:00 hod ve vestibulu školy. Návrhy na kandidáty musí být zaslány na adresu školy nebo e-mailem na sekretariat@zshornikova.cz nejpozději do 2. 4. 2018... celá informace

Ve ŠR 2018/2019 otevíráme nové výběrové třídy
11. 1. 2018 | ředitel školy

Ve školním roce 2018/2019 otevíráme nové výběrové třídy s rozšířenou výukou angličtiny a matematiky. Seznamte se s termíny prvních informačních schůzek pro zákonné zástupce žáků a s dalšími podrobnějšími informacemi.

 

   
Výběrová 1. třída                            Výběrová 6. třída

 

AKTUALITY ZE ŽIVOTA ŠKOLY

 

 

Pozvánka na Den otevřených dveří
19. 1. 2018 | Popková

Srdečně Vás zveme na Den otevřených dveří do ZŠ Horníkova 1. Uskuteční se v úterý 30. 1. 2018 od 9:00, 10:00 a 11:00.... celá informace

Veselý týden
19. 1. 2018 | Hasoňová

Žákovský parlament vyzývá všechny spolužáky i učitele, aby se od 22. do 26. 1. zúčastnili VESELÉHO TÝDNE. Přijďte se pochlubit svými kostýmy vždy o velké do tělocvičny.... celá informace

Schůzka rodičů a žáků devátých tříd se zástupci SŠ
18. 1. 2018 |Pavlíčková

V úterý 16. 1. 2018 se na naší škole konala akce pro rodiče a žáky 9. tříd s výchovnou poradkyní a zástupci středních škol. Schůzka byla velmi důležitá, neboť rodiče na ní obdrželi podrobné informace o průběhu přijímacího řízení v letošním školním roce a třídní učitelé jim zde předali vyplněné zápisové lístky. Akce se konala v jídelně školy, kde se žáci i rodiče setkali s pozvanými zástupci středních škol... celý článek

Vodicí pes ve službě člověku
8. 1. 2018 | Bartoňová

Dne 8. 1. 2018 navštívila první třídy nevidomá lektorka paní Petra Bezáková se svým vodicím pejskem Chopperem. Žáci se dozvěděli, jak probíhá výchova a výcvik vodicích psů, uviděli i spolupráci psa s nevidomým člověkem. Projekt je podpořen Nadačním fondem Českého rozhlasu Světluška... celý článek

Sběr papíru
8. 1. 2018 | Hasoňová

Tak jako každý rok, i letos v lednu proběhne sběr papíru. Svázané balíčky můžete odevzdat ve vestibulu vždy od 7: 30 do 7:55, v úterý též od 15:00 do 15:30... celá informace

Pokračování projektu NEPZ
4. 1. 2018 | ředitel školy

Projekt Nejbohatší Ekologické Systémy Planety Země bude na naší škole pokračovat prezentací jeho posledních aktivit v úterý 17. 4. 2018. Již nyní se můžete seznámit s koncepcí tohoto výchovně vzdělávacího projektu do dalších let a s upoutávkou na film Oko tygra, který odvysílá program ČT2 v neděli 7. 1. 2018 od 11:25.

Pozvánka pro zákonné zástupce žáků 9. tříd
19. 12. 2017 | výchovný poradce

Srdečně zvu Vás i Vaše děti, žáky 9. tříd, do školy na schůzku. Uskuteční se v úterý 16. 1. 2018 od 16:30 ve třídách Vašich dětí, obdržíte zde zápisové lístky. Následně od 17:15  začne schůzka v jídelně školy, kde Vám sdělím aktuální informace o přijímacím řízení. Na toto setkání jsou též pozváni zástupci středních škol, kteří budou své školy prezentovat. Vaše účast je velice nutná.

Zajímá Vás, jaké další akce plánujeme? Klikněte na tento odkaz!

AKTUALITY:
SOUČASNÉ
| 12/17 | 11/17 | 10/17 | 9/17 |ARCHIV

 

  

 


Aktualizace 21.01.2018, © Základní škola a mateřská škola, Brno, Horníkova 1, příspěvková organizace