Fakultní škola Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity

telefon: 517 541 811, e-mail: sekretariat@zshornikova.cz, ID datové schránky: hr9mbx4, IČO 48512575
IZO 048512575, RED IZO 600107957,  bank. účet 4010044670/6800, zřizovatel Statutární město Brno, městská část Brno-Líšeň


 

Školní informační
systém

 ZŠ Horníkova 1  MŠ Horníkova 1  MŠ Poláčkova 13 

Aktuality | O nás | Dokumenty a formuláře | Celoškolní projekty | Jídelníček ŠK | Interní aplikace

Recitační soutěž na 2. stupni

V úterý 6. 3. 2018 proběhlo školní kolo recitační soutěže žáků 2. stupně. Celkem 20 soutěžících předvedlo velmi vyrovnaný výkon. I v letošním roce v porotě zasedli zástupci žákovského parlamentu. A rozhodování to nebylo vůbec jednoduché.  

V kategorii mladších žáků (6. a 7. ročník) bylo umístění následující:

  • 1. místo - Monika Hrdličková (7. A) a Jakub Selinger (6. B),
  • 2. místo - Alžběta Neumannová (6. A) a František Med (7. A),
  • 3. místo - Nikol Mračková (6. A) a Jan Marek (7. V).

V kategorii starších žáků:

  • 1. místo Adam Hrdlička (9. B),
  • 2. místo Šárka Marušková (8. A),
  • 3. místo Tomáš Obelcz (9. B) a Vojtěch Rampula (9. A).

Všem soutěžícím patří obdiv za to, že našli dost odvahy předstoupit před porotu, zvláštní poděkování patří sdružení Horníček, které věnovalo hodnotné ceny.

 

Mgr. Květoslava Hasoňová