telefon: 517 541 811, e-mail: sekretariat@zshornikova.cz, ID datové schránky: hr9mbx4, IČO 48512575
IZO 048512575, RED IZO 600107957,  bank. účet 4010044670/6800, zřizovatel Statutární město Brno, městská část Brno-Líšeň


 

Školní informační
systém

 ZŠ Horníkova 1  MŠ Horníkova 1  MŠ Poláčkova 13 

Aktuality | O nás | Součásti, orgány a zařízení školy | Dokumenty a formuláře | Celoškolní projekty | Interní aplikace

Autorské čtení ve 3.A

Letos stejně jako loni je naše třída 3.A zapojena do literárně výtvarné soutěže S DONEM. Loni jsme v rámci soutěže přečetli všechny díly o pejsku Donovi. Letos čteme knihu "Ledňáčci a jejich kamarádi".

Proto jsem pozvala paní spisovatelku Sašu Sandras, aby nám knihu představila. Přišla za námi v úterý 24. 10. 2017. Nejenže nám přečetla kousek textu, popovídala o ptáčcích ledňáčcích, ale i o svých zajímavých zážitcích s domácími i exotickými zvířaty, s nimiž se setkává na svých cestách.

Vysvětlila dětem, jak sestavit příběh ve třech větách. To je jeden z úkolů, které budou děti plnit. Stihla se i podepsat do Čtenářských deníků. Některé děti si pro ni připravily malé dárečky. Paní spisovatelka byla mile překvapena a potěšena.

Jako vždy setkání s ní rychle uběhlo a nám zbyly pěkné vzpomínky.

 

 

 

Mgr. Jaroslava Pelikánová


Aktualizace 02.12.2017, © Základní škola a mateřská škola, Brno, Horníkova 1, příspěvková organizace