telefon: 517 541 811, e-mail: sekretariat@zshornikova.cz, ID datové schránky: hr9mbx4, IČO 48512575
IZO 048512575, RED IZO 600107957,  bank. účet 4010044670/6800, zřizovatel Statutární město Brno, městská část Brno-Líšeň


 

Školní informační
systém

 ZŠ Horníkova 1  MŠ Horníkova 1  MŠ Poláčkova 13 

Aktuality | O nás | Dokumenty a formuláře | Celoškolní projekty | Jídelníček ŠK | Interní aplikace

Podzim - myšlenková mapa ve 2.B

Jelikož už nám začal podzim, rozhodli jsme se v naší třídě 2.B v hodinách českého jazyka, prvouky a výtvarné výchovy zpracovat toto téma myšlenkovou mapou.

V prvouce jsme si zopakovali naše vědomosti o příchodu podzimu- změny v počasí, oblékání, činnosti lidí, svátky, život různých živočichů i orientaci v čase. V českém jazyce jsme tvořili pěkné věty a rozšířili jsme si slovní zásobu o nové pojmy. Nakonec ve výtvarné výchově jsme vše zpracovali jako myšlenkovou mapu. Děti se tohoto úkolu chopily s nadšením. Výsledek je opravdu působivý.

Hlavně si všichni žáci upevnili svoje poznatky o podzimu a o všem, co s ním souvisí.

 

 

Mgr. Pavlína Baláková

 


Aktualizace 16.12.2017, © Základní škola a mateřská škola, Brno, Horníkova 1, příspěvková organizace