Podzim - myšlenková mapa ve 2.B

Jelikož už nám začal podzim, rozhodli jsme se v naší třídě 2.B v hodinách českého jazyka, prvouky a výtvarné výchovy zpracovat toto téma myšlenkovou mapou.

V prvouce jsme si zopakovali naše vědomosti o příchodu podzimu- změny v počasí, oblékání, činnosti lidí, svátky, život různých živočichů i orientaci v čase. V českém jazyce jsme tvořili pěkné věty a rozšířili jsme si slovní zásobu o nové pojmy. Nakonec ve výtvarné výchově jsme vše zpracovali jako myšlenkovou mapu. Děti se tohoto úkolu chopily s nadšením. Výsledek je opravdu působivý.

Hlavně si všichni žáci upevnili svoje poznatky o podzimu a o všem, co s ním souvisí.

 

 

Mgr. Pavlína Baláková

 


Aktualizace 10.10.2017, © webmaster